Yésu a yé man Djob, a yé liwanda jé li ñem nyu di a nlôha gwés. Ilole a niñ kii mut hana isi, Yésu a bi niñ i ngi kiki hégél i mbuu i lipémba. (Yôhanes 17:5) Jon a loo i nkoñ isi inyu niiga bôt maliga inyu Djob. (Yôhanes 18:37) A ti ki niñ yé i mut binam inyu tohol bôt ba manôgla i béba ni i nyemb. (Rôma 6:23) Hanano Yésu a yé Kiñe Ane i Djob, yon i yé énél i ngi i y’a lona paradis hana isi.—Masoola 19:16.

Yak biañgel bi yé mawanda ma Djob. Biañgel bi bi bôg bé bi niñ hana isi. Bi bi bôg bi héga i ngi ilole Djob a nheg hisi. (Hiôb 38:4-7) Biañgel bi yé didun di didun. (Daniel 7:10) Mawanda ma Djob mana nyo i ngi ma ngwés le bôt ba nigil maliga inyu Yéhôva.—Masoola 14:​6, 7.

Yak hana isi Djob a gwé mawanda; a nsébél mo le babog mbôgi yé. I bikéhene, mbog mbôgi a nkal yom a nyi inyu ngim mut tole inyu ngim jam. Mbôgi i Yéhôva i nkal bôt bape yom ba nyi inyu Yéhôva ni bitééne gwé. (Yésaya 43:10) Kikii biañgel, Mbôgi i Yéhôva i ngwés hôla we le u nigil maliga inyu Yéhôva. Ba ngwés le yak we u ba liwanda li Djob.