Ñoo Djob nu bisu a yé Satan Nsohop. A yé hégél i mbuu i i bi ndogbene Yéhôva. Satan a nke ni bisu i kolba Djob ni i lona bôt mandutu makeñi. Satan a yé béba, a yé mut bitembee ni mut manola.—Yôhanes 8:44.

Bihégél bi mbuu bipe bi bi noñ Satan i ndogbene Djob. Bibel i nsébél bo le mimbuu mimbe. Kikii Satan, mimbuu mimbe mi yé baoo ba bôt. Mi ngwés mi mboñ bôt béba. (Matéô 9:32, 33; 12:22) Yéhôva a ga tjé Satan ni mimbuu nwé mimbe i boga ni boga. Ba ngi gwé ndig ndég ngéda inyu i tééñga bôt.—Masoola 12:12.

Ibale u nsômbôl ba liwanda li Djob u nlama bé boñ mam Satan a ngwés le u boñ. Satan ni mimbuu mimbe ba ñoo Yéhôva. Ba yé baoo ba Djob, ba ngwés le yak we u yila ñoo Djob. U nlama pohol nwet u ngwés lémél—Satan tole Yéhôva. Ibale u ngwés niñ boga, u nlama pohol i boñ sômbôl i Djob. Satan a gwé ngandak manjel ni makeñge ma a nlugul bôt. Ngandak bôt i nkwo mu malôga mé.—Masoola 12:9.