Ba u nhoñol le . . .

  • Djob?

  • bôt ba binam?

  • mut mpe?

 KII BIBEL I NKAL

“Nkoñ isi wonsôna u niñi isi ane mut mbe.”1 Yôhanes 5:19, Kaat Nyambe.

“Jon Man Nyambe a soola, le ndi a ôbôs minson mi nsohop.”1 Yôhanes 3:8, Kaat Nyambe.

HALA A NLA KOBLA LAA INYU YOÑ

Bañga ndoñol i mandutu ma nkoñ isi.Masoola 12:12.

Njom inyu hémle le nkoñ isi wés w’a ke i lama.1 Yôhanes 2:17.

 BAA DI NLA TOI HÉMLE KII BIBEL I NKAL?

Ñ di nla, inyu manjom to maa:

  • Énél i Satan i nkôs mbagi i tjiba. Yéhôva a nyoñ makidik inyu mélés énél i Satan i ngii bôt ba binam. A mbôñ le a’ “yungus . . . Nsohop,” a sas ndutu yosôna Satan a nlona.Lôk Héber 2:14, Kaat Nyambe.

  • Djob a mpohol Yésu le a énél nkoñ isi. Yésu a yé mahéñha i manjel momasôna ni nu a ñénél nkoñ isi i len ini ikété njôô ni miñheña. Inyu ane i Yésu, Djob a mbôn le: “A’ kon batitigi ni diyeyeba ngoo . . . Ikété ngadla ni njôô, a’ kobol bo.”Tjémbi 72:13, 14.

  • Djob a nla bé tembee. Bibel i nyighe le: “Djob a ta bé le a tembee.” (Lôk Héber 6:18) Ngéda Yéhôva a mbôn le a mboñ jam, li yé wengoñle li mal bôña! (Yésaya 55:10, 11) “Ñane nkoñ isi unu a’ léña tan.”Yôhanes 12:31.

 HOÑOL LE

Lelaa nkoñ isi w’a ba ngéda b’a héa ñane wé?

Bibel i ntimbhe mbadga i i TJÉMBI 37:10, 11 ni MASOOLA 21:3, 4.