Keñgle béba. 1 Korintô 6:9, 10

Ibale di ngwés Yéhôva, d’a boñ bé mam a ñoo.

Yéhôva a ngwés bé le di nip, di hiôô, tole di ôt gwom kiki siga, siba to bañga.

Djob a ñoo manola, lisôh mém, ni malal i pôla munlôm ni munlôm to muda ni muda. A ngwés bé le di ba bôt ba nhép nkus, to ba ba njôs bôt bape.

Di nlama bé bégés bisat to gwélél mimbuu mimbe.

Ikété paradis y’a tééba hana isi, liyééne jo ki jo l’a ba bé inyu bôt ba mboñ mam mabe.

 Boñ loñge. Matéô 7:12

Inyu lémél Djob, di nlama noode le di pôna nye.

Bana loñgeñem, u bak mut a nkap, le u unda gwéha inyu bôt bape.

U je bañ mut nseñ.

Ba konangoo, u nwéhlaga.

Kwélés bôt bape inyu Yéhôva ni manjel mé.Yésaya 43:10.