1963-cü ildə çıxan və bütün dünyada Yehovanın Şahidlərinə göstərilən ikisaatlıq filmdən fraqmentlərə baxın.