Dmitri aldığı kömək sayəsində həyat tərzini dəyişdi və əsil xoşbəxtliyə nail oldu.