Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan
  • Yer üzü Cənnətdə əbədi həyat ümidi ilə bağlı Müqəddəs Kitabda yazılan xoş xəbər çatdırılır (Kalbuko vulkanı yaxınlığı, Çili)

  • Müqəddəs Kitabdan ayə oxunur (Valparaiso, Çili)

  • Yer üzü Cənnətdə əbədi həyat ümidi ilə bağlı Müqəddəs Kitabda yazılan xoş xəbər çatdırılır (Kalbuko vulkanı yaxınlığı, Çili)

  • Müqəddəs Kitabdan ayə oxunur (Valparaiso, Çili)