• Yehovanın Şahidlərinin fəaliyyət göstərdikləri ölkə və ərazilər: 240

  • Yehovanın Şahidləri: 8 220 105

  • Müqəddəs Kitabı öyrənənlərin sayı: 9 708 968

  • Məsihin ölümünün Xatirə gecəsinə gələnlər: 19 862 783

  • Yığıncaqlar: 118 016