Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri sektadır?

Yehovanın Şahidləri sektadır?

 Xeyr. Yehovanın Şahidləri sekta deyil. Biz İsa peyğəmbərin örnəyini dəqiqliklə izləməyə və öyrətdiklərinə uyğun yaşamağa çalışan davamçılarıyıq.

Sekta nədir?

 «Sekta» sözü müxtəlif insanlar üçün müxtəlif məna daşıyır. Gəlin sektalar haqqında geniş yayılmış iki fikrə və bu fikirlərin nəyə görə bizə aid olmadığına nəzər yetirək.

  •   Bəzilərinə görə, sekta yeni yaranmış və ya hakim dindən ayrılmış dini icmadır. Yehovanın Şahidləri özlərindən yeni din uydurmayıblar. Əksinə, bizim ibadət etmə tərzimiz İsa peyğəmbərin birinci əsrdə yaşamış sadiq davamçılarının Müqəddəs Kitabda qeyd olunan təlim və nümunələrinə əsaslanır (2 Timoteyə 3:16, 17). Biz inanırıq ki, ibadətlə bağlı qəbul olunmuş ümumi qayda-qanunlar Müqəddəs Yazılara əsaslanmalıdır.

  •   Bəzilərinə görə, sekta hansısa insanın başçılıq etdiyi təhlükəli təriqətdir. Yehovanın Şahidləri heç bir insanı öz başçıları saymırlar. Əksinə, biz İsa peyğəmbərin öz davamçılarına dediyi «bir Rəhbəriniz var, o da Məsihdir» sözlərinə müvafiq davranırıq (Matta 23:10).

 Yehovanın Şahidlərinin təşkilatı heç cürə təhlükəli sekta ola bilməz. Onlar həm dindaşlarının, həm də bütün cəmiyyətin rifahı üçün çalışır. Məsələn, xidmətimiz bir çoxlarına içki və narkotikdən sui-istifadə etmək kimi zərərli vərdişləri tərgitməyə kömək etmişdir. Bundan əlavə, dünyanın bir çox yerlərində təşkil etdiyimiz kurslar sayəsində minlərlə insan oxuyub-yazmağı öyrənib. Həmçinin biz təbii fəlakətlərdən əziyyət çəkənlərə yardım edirik. Biz insanların rifahı üçün əlimizdən gələni edirik, çünki İsa Məsih davamçılarına məhz belə əmr etmişdi (Matta 5:13—16).