Kontentə keç

«Yehovanın Şahidləri» adının mənası nədir?

«Yehovanın Şahidləri» adının mənası nədir?

 Müqəddəs Yazılarda, Tövratda qeyd olunduğu kimi, Yehova — Allahın adıdır (Çıxış 6:3, Kitabı Mukaddes, türkcə). Şahid isə adətən bildiyi və ya doğruluğuna əmin olduğu şeyləri başqaları ilə bölüşür, yəni şahidlik edir.

 Beləliklə, «Yehovanın Şahidləri» adı hər şeyi Yaradan Yehova Allah haqqında həqiqətləri təbliğ edən bir qrup olduğumuzu göstərir (İncil, Vəhy 4:11). Həyatda yaxşılıq etməklə və Allahın Kəlamından öyrəndiklərimizi insanlarla bölüşməklə şahidlik edirik (Peyğəmbərlərin kitabı, Yeşaya 43:10—12; İncil, 1 Peter 2:12).