Kontentə keç

Deyirlər ki, siz İsa Məsihi qəbul etmirsiniz, bu doğrudur?

Deyirlər ki, siz İsa Məsihi qəbul etmirsiniz, bu doğrudur?

 Xeyr, biz onu qəbul edirik, çünki o özü demişdir: «Yol, həqiqət və həyat mənəm. Mənsiz heç kəs Atanın [Allahın] yanına gələ bilməz» (İncil, Yəhya 14:6). Qəbul edirik ki, o, Allahın dərgahından yer üzünə gələrək öz kamil həyatını bizim uğrumuzda fəda etdi (İncil, Matta 20:28). Onun ölümü və dirilməsi iman edən insanlara yer üzündə qurulacaq Cənnətdə əbədi həyat almalarına imkan açdı (İncil, Yəhya 3:16). İnanırıq ki, o, bəşəriyyətdə sülhü bərqərar edəcək Allahın səmavi Padşahlığının padşahıdır (İncil, Vəhy 11:15). Lakin biz İsa Məsihi Allaha şərik qoşmuruq, çünki o özü demişdir ki, Allah ondan üstündür (İncil, Yəhya 14:28). Buna görə biz İsaya ibadət etmir və onun Allaha bərabər olduğunu qəbul etmirik.