Kontentə keç

Təkcə sizin dinin həqiqət olduğuna inanırsınız?

Təkcə sizin dinin həqiqət olduğuna inanırsınız?

 Dininə ciddi yanaşan hər bir insan qəbul edir ki, onun seçdiyi din haqq yoludur. Əks təqdirdə, o, öz vaxtını boş yerə itirərdi.

 İsa peyğəmbər də heç vaxt deməmişdi ki, müxtəlif yollar kimi, bütün dinlər xilasa aparır. Əksinə, o demişdi: «Həyata aparan qapı dar, yol isə ensizdir və bu yolu az adam tapır» (İncil, Matta 7:14). Yehovanın Şahidləri səmimi-qəlbdən bu yolu tapdıqlarına inanırlar. Əgər bu belə olmasaydı, onlar başqa dinə üz tutardılar.