Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

İbadət görüşlərimiz necə keçirilir?

İbadət görüşlərimiz necə keçirilir?

Gəlin, öz gözünüzlə görün.

 

Əlavə məlumat

TEZ-TEZ VERİLƏN SUALLAR

Nəyə görə Yehovanın Şahidləri ibadət yerlərini kilsə adlandırmırlar?

«Yehovanın Şahidlərinin Padşahlıq zalı» ifadəsinin mənşəyi, eləcə də ondan nə üçün istifadə etdiyimiz barədə öyrənin.

YEHOVA ALLAHIN MÜASİR XALQI

Yehovanın Şahidlərinin ibadət evləri. Onların inşası və məqsədi

Bu sadə tikililərin Yehovanın Şahidlərinin ibadətində rolu barədə öyrənin.

İLAHİ MÜJDƏ

Allahın xalqı

Müqəddəs Kitabda həqiqi məsihilərin hansı məqsədlə və necə bir araya yığıldığı izah olunur.