Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

2014-cü ilin Beynəlxalq toplantıları. Yehovanın Şahidləri Allahın Padşahlığını hər şeydən üstün tuturlar

2014-cü ilin Beynəlxalq toplantıları. Yehovanın Şahidləri Allahın Padşahlığını hər şeydən üstün tuturlar

Müqəddəs Kitabda Allahın Padşahlığından bəhs edilir. Bəs bu Padşahlığın bizə hansısa aidiyyəti var? Bu videoda Allahın Padşahlığı haqda öyrənmək və onun gücünü sübut etmək üçün dünyanın dörd bir yanından gəlmiş insanların bir yerə toplaşdığını görə bilərsiniz.

Əlavə məlumat

YEHOVA ALLAHIN MÜASİR XALQI

Yehovanın Şahidləri ilə tanışlıq

Yehovanın Şahidlərindən kimlərisə tanıyırsınız? Bizi nə dərəcədə yaxşı tanıyırsınız?

YEHOVA ALLAHIN MÜASİR XALQI

Yehovanın Şahidlərinin böyük toplantıları

Biz ildə üç dəfə xüsusi mərasimə toplaşırıq. Nəyə görə bu toplantılarda iştirak etməyə dəyər?

MÜQƏDDƏS YAZILARA AİD SUALLARA CAVAB

Allahın Padşahlığı nədir?

Allahın hökumətinin bütün başqa hökumətlərdən nəyə görə fərqləndiyini öyrənin.