Parametrlərin təyini

Dili seçin

İkinci dərəcəli menyu

Kontentə keç

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

«Yol budur»

«Yol budur»

Bu mahnının səkkiz dildə ifasına qulaq asın.