Türkmənistanda tarixi hadisə — 22 OKTYABR 2014 –CÜ İL