Qırğızıstanda tarixi hadisə — 31 DEKABR 2008-Cİ İL