Qırğızıstanda tarixi hadisə — 19 NOYABR 2013-CÜ İL