Cənubi Koreyada tarixi hadisə — 30 AVQUST 2011-Cİ İL