Hansı sözlər? Kimin ürəyinə? Bu sualların cavabının ailəsini qorumaq üçün apardığı mübarizədə bir ataya necə kömək etdiyinə bax.