İren inanırdı ki, müxtəlif orqanizmlərin anatomiyası arasındakı oxşarlıq təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyir. Lakin protez ayaqlarla bağlı işi onda təkamülə inamı ilə bağlı şübhələr yaratdı.