Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Görünən şeylərə yox, imana əsasən yaşayın

Roma ordusu mühasirəni götürüb, Yerusəlimdən geri çəkilir. İki məsihi ailəsi çətin seçim qarşısında qalır. Onlar İsanın sözünə qulaq asıb doğma olan hər şeyi atıb həmişəlik gedəcəklər? Onların həyatları verəcəkləri qərardan asılıdır. Bu filmdə Müqəddəs Kitabda yazılmış və tarixi cəhətdən dəqiq hadisələr canlandırılır. Tarixi dəqiqliyi qorumaq üçün filmdə döyüş səhnələri yer alır. Bu səhnələr zorakılığı təlqin etmir, sadəcə, birinci əsrdəki məsihilərin nələrlə üzləşdiklərini göstərir.