Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı nəğmələrdə tərənnüm edin (yeni nəğmələr)

 Nəğmə 145

Təbliğə hazırlaşaq

Təbliğə hazırlaşaq

Yüklə:

(Ərəmya 1:17)

 1. Sübh çağı

  Biz bir azdan

  Təbliğə çıxaq gərək.

  Qaranlıqdır çöl,

  Bərk yağış da yağır...

  Kimsə deyər: «Qoy evdə qalım

  Və yatım».

  (NƏQARƏT)

  Vəz eyləməkçün xoş əhvalla

  Hər gün dua edək.

  Hazırlaşıb böyük sevinclə,

  Şövqlə gedək.

  Bil, mələklər Rəbbin əmriylə,

  Daim dəstək olur.

  Biz əməkdaşla qazanırıq

  Əsil uğur.

 2. Bol sevinc

  Alarıq biz,

  Bunları unutmasaq.

  Haqq-Taala görür

  Çəkilən zəhməti.

  Sevgimizə O dəyər verir,

  Fəxr edir.

  (NƏQARƏT)

  Vəz eyləməkçün xoş əhvalla

  Hər gün dua edək.

  Hazırlaşıb böyük sevinclə,

  Şövqlə gedək.

  Bil, mələklər Rəbbin əmriylə,

  Daim dəstək olur.

  Biz əməkdaşla qazanırıq

  Əsil uğur.