Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı şövqlə tərənnüm edin

 NƏĞMƏ 99

Milyonlarla qardaşlar

Audio-yazını seçin
Milyonlarla qardaşlar
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Vəhy 7:9, 10)

 1. 1. Hər millətdən, hər dildəndir

  Dindaşlarım mənim.

  Bu qardaşlar sadiqdir,

  Haqq yolunda mətin.

  Bax on minlərlə on min

  Rəbçün həmd söyləyir.

  Pak ibadət naminə onlar

  Hər diyardan gəlir.

 2. 2. Vəz edənlər bir ordudur,

  Xoş xəbəri yayır.

  Bax on minlərlə on min

  Sülh müjdəsi verir.

  Əzmlə xidmət etsək də,

  Bəzən çətin olur.

  Bil, Ağamız təravət verir,

  Bəxş eyləyir uğur.

 3. 3. Bax Şahidlər milyonlarla

  Həmd ucaldır Rəbbə.

  Şövqlə xidmət edirlər

  Hər gün Rəbb önündə.

  Bax on minlərlə on min

  Daima car çəkir.

  Rəblə yaxın əməkdaş olmaq

  Hər vaxt sevinc verir.