Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

 NƏĞMƏ 71

Biz Yehovanın ordusuyuq!

Audio-yazını seçin
Biz Yehovanın ordusuyuq!
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Yuil 2:7)

 1. 1. Biz yenilməz orduyuq,

  Rəbdir başçımız.

  Heç Şeytandan qorxmarıq,

  Hamımız mübariz.

  Sədaqətlə gəl gedək,

  Yalnız irəli.

  Biz cəsur igidik,

  Çox şücaətli.

  NƏQARƏT

  Biz yenilməz orduyuq,

  Ağamızla bir.

  Qoy hər kəs bilsin ki,

  Padşahlıq gəlir.

 2. 2. Haqq-Allahın quluyuq,

  Müjdəni yayaq.

  Dərd əhlinə şəfqətlə

  Təsəlli paylayaq.

  Onları dəvət edək

  Pak ibadətə.

  Bir olub şükranla

  Həmd edək Rəbbə.

  NƏQARƏT

  Biz yenilməz orduyuq,

  Ağamızla bir.

  Qoy hər kəs bilsin ki,

  Padşahlıq gəlir.

 3.  3. Biz yenilməz orduyuq,

  Müntəzir əmrə.

  Hamımız cəngavərtək

  Tam hazır döyüşə.

  Həmişə oyaq durub

  Gəlin vəz edək.

  Çox çətin olsa da,

  Düz yolda qalaq.

  NƏQARƏT

  Biz yenilməz orduyuq,

  Ağamızla bir.

  Qoy hər kəs bilsin ki,

  Padşahlıq gəlir.

(Həmçinin baxın: Efes. 6:11, 14; Filip. 1:7; Flm. 2.)