Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı şövqlə tərənnüm edin

 NƏĞMƏ 6

Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir

Audio-yazını seçin
Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn

(Zəbur 19)

 1. 1. Əngin səma qüdrətlə yaranmışdır,

  Ulu Yaradanın

  gücün əyan edir.

  Heyran edir misilsiz hikməti,

  Gecə də ulduzlu göylər

  Onu tərif edir.

 2. 2. Rəbbin Sözü kamildir, təsirlidir,

  Onun qanunları

  cana qüvvət verir.

  Hökmü adil, hikmətli, düz-doğru,

  Baldan şirin öyüdləri

  Qəlbi sevindirir.

 3. 3. Allah xofu təmizdir, əbədidir,

  Əmri saf qızıldan

  daha da dəyərli.

  Müdrik Sözü yönəldir bizləri.

  Yehovaya şərəf verək,

  Qalaq sədaqətli.

(Həmçinin baxın: Zəb. 111:9; 145:5; Vəhy 4:11.)