Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı şövqlə tərənnüm edin

 NƏĞMƏ 54

«Yol budur»

Audio-yazını seçin
«Yol budur»
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn

(Əşiya 30:20, 21)

 1. 1. Bax bu yol sülh yolu,

  Tapmısan sən onu.

  Rəbb göstərdi sənə,

  Bu əzəli yolu.

  Məsih əyan etdi,

  Haqqı-həqiqəti.

  Kəlamında açdı,

  Tanrı səadəti.

  NƏQARƏT

  Bu yol həyat yoludur; budur Yol!

  Bir an belə sən sapma bu yoldan.

  Allah deyir: «Gəl bu yolla get».

  Nicat verər, bu yoldur tək güman.

 2. 2. Bu məhəbbət yolu,

  Sadiq qal bu yolda.

  Sən tanıdın Rəbbi,

  Ondan gəldi səda.

  Məhəbbəti Rəbbin,

  Hərarətli, nəcib.

  Bu məhəbbət yolu

  Kinə gəlir qalib.

  NƏQARƏT

  Bu yol həyat yoludur; budur Yol!

  Bir an belə sən sapma bu yoldan.

  Allah deyir: «Gəl bu yolla get».

  Nicat verər, bu yoldur tək güman.

 3.  3. Bu yol həyat yolu,

  Boylanma sən geri.

  Bu yol cənnət yolu,

  Yehova vəd edir.

  Saf məhəbbətlə sülh

  Burda olmuş məskun.

  Tapdıq həyat rizin,

  Rəbbə alqış olsun.

  NƏQARƏT

  Bu yol həyat yoludur; budur Yol!

  Bir an belə sən sapma bu yoldan.

  Allah deyir: «Gəl bu yolla get».

  Nicat verər, bu yoldur tək güman.

(Həmçinin baxın: Zəb. 32:8; 139:24; Məs. 6:23.)