Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı şövqlə tərənnüm edin

 NƏĞMƏ 125

«Rəhmdillilər xoşbəxtdirlər!»

Audio-yazını seçin
«Rəhmdillilər xoşbəxtdirlər!»
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Mətta 5:7)

 1. 1. Kərimdir Yaradan Allah,

  Xalqı üçün gerçək pənah.

  Əlin açır, ruzi verir,

  O, lütf edərkən zövq alır.

  Tövbə edən əmin olar,

  Allah rəhmlidir, əfv edər.

  Bizi edib xəlq torpaqdan,

  Lütfkardır o uca Rəhman.

 2. 2. Günah edən saleh bəndə

  Barış dilər lütfkar Rəbdən.

  Verir o, duaya önəm,

  Alıb təlim çün Məsihdən.

  Ağa dedi: «Dua eylə,

  Yehovadan sən əfv dilə».

  Qəlbdə sülh yurd salsın deyə,

  Allahtək biz də əfv edək.

 3. 3. Savab işlər görən zaman,

  Bundan bizlər alırıq kam.

  Gözləmirik biz təmənna,

  Bizimçün Rəbdir nümunə.

  Göydən baxan uca Allah,

  Nemət verər qucaq-qucaq.

  Xoşbəxtdir o rəhmli insan

  Kimə Rəbb deyəcək «Əhsən»!

(Həmçinin baxın: Mət. 6:2—4, 12—14.)