Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Yehovanı şövqlə tərənnüm edin

 NƏĞMƏ 12

Uca Allah Yehova

Audio-yazını seçin
Uca Allah Yehova
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Çıxış 34:6, 7)

 1. 1. Ya Rəbb Yehova, tək Sən ucasan,

  Heç zaman sevgin bitməz,

  Hüsnünə tərif yetməz.

  Sən Var olansan, çox hikmətlisən,

  Güc-qüvvən heç tükənməz.

 2. 2. Çox şəfqətlisən, əfv eyləyənsən,

  Biz möhtacıq tək Sənə,

  Sən qalmazsan biganə.

  Daim ruhunla yol göstərirsən,

  Üz tutduq dərgahına.

 3. 3. Ya Rəbb, layiqsən şan-şöhrətə Sən,

  Bərq vurur şanlı taxtın,

  Vəsf edirik pak ismin.

  Biz sidq-ürəklə həmd söyləyirik,

  Qoy məmnun qalsın qəlbin.