GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(2 Salnamələr 6:41)

 1. 1. Ey Yehova, şükr edirik,

  Nə böyükdür kərəmin!

  Sən ucasan, taxtından hey

  Yaxşılıq çağlar Sənin.

  Ey Rəhman, rəhm göstərənsən,

  Əfv edirsən qulunu.

  Səcdəyə tək Sən layiqsən,

  Vəsf eylərik hüsnünü.

 2. 2. Nə gözəl xəlq eyləmisən,

  Ey Xaliq, Sən insanı.

  Yaxşılıqla, düz əməllə

  Əks edirik şanını.

  Hikmətli, saf təlimlərlə

  Qardaşlar öyüd verir.

  Müqəddəs ruh köməyilə

  Biz qalırıq həmfikir.

 3. 3. Biz doğma bacı-qardaştək

  Birləşdik bir imanda.

  Onların öz yerləri var

  Bu sevən qəlbimizdə.

  Gəlin hara yollansaq da,

  Yaxşılıqla tanınaq.

  Sevgidə zəngin olmaqla

  Allaha biz bənzəyək.