GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Efeslilərə 4:3)

 1. 1. Bu soyuq, zalım dünyadan

  Cəm etdi bizi Yaradan.

  Qəlblərə hakim kəsilib

  Sülh, həmrəylik, birlik.

  Bu birlik çox xoşdur,

  Sülhlə həmahəng.

  Allahdan aldıq tapşırıq,

  Müjdəni edirik təbliğ,

  Biz edirik vəcdlə xidmət,

  Möhkəmlənsin vəhdət.

 2. 2. Çalışaq olaq həmfikir,

  Səbirli, sevən və canbir,

  Sevgimiz dəniztək coşsun,

  Sülh qəlblərə dolsun.

  Ah, sülh necə xoşdur,

  Zövq verir bizə.

  Bəsləsək dərin məhəbbət

  Rəbb verər xeyir-bərəkət.

  Bir olub sülhü qoruyaq,

  Şövqlə xidmət edək.

(Həmçinin baxın: Mik. 2:12; Səf. 3:9; 1 Kor. 1:10.)