Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

 NƏĞMƏ 100

Qonaqpərvər olaq

Audio-yazını seçin
Qonaqpərvər olaq
GÖRÜNÜŞÜ
Mətn
Şəkil

(Həvarilərin işləri 17:7)

 1. 1. Yehova qoymur fərq heç bir insana,

  Qonaqpərvərdir Rəbb cümlə-cahana.

  Yağış-qar yağdırır,

  günəş O çıxarır,

  Tökür başımızdan naz-nemət.

  Boynu bükük fağır, biçarə görsək,

  Rəbbə biz bənzəyib, yaxşılıq edək.

  Belə etsək əgər,

  Allah razı olar,

  Yaxşı əməl qalmaz əvəzsiz.

 2. 2. Alaq Rəbdən örnək, yaxşılıq edək,

  Bəndə möhtac olsa, göstərək kömək.

  Olsa da o, qərib,

  yardım etmək vacib,

  Gəl dost əlimizi uzadaq.

  Biz Lidiya kimi səmimi qəlbdən

  Açaq evimizi, qoy gəlsin mehman.

  Unutma Yaradan,

  agahdır hər şeydən.

  Savab iş görəni bəyənir.