Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yunus 1:1—17

MÜNDƏRİCAT

  • Yunus Yehovadan qaçmaq istəyir (1—3)

  • Dənizdə fırtına (4—6)

  • Bəlanın səbəbkarı Yunusdur (7—13)

  • Yunusu dənizə atırlar (14—16)

  • Balıq Yunusu udur (17)

1  Yehovanın sözü Amitay oğlu Yunusa*+ nazil oldu:  «Dur, Neynəvaya*+, o böyük şəhərə get və hökm xəbərini orada bəyan et, çünki onların şər əməlləri dərgahıma yetişib».  Lakin Yunus Yehovadan qaçmaq üçün durub Tarşişə üz tutdu. O, Yaffaya endi və Tarşişə gedən bir gəmi tapdı. Haqqını ödəyib gəmiyə mindi və Yehovadan qaçmaq üçün gəmidəkilərlə Tarşişə yollandı.  Yehova dənizin üzərinə güclü külək göndərdi və dənizdə fırtına qopdu. Gəmi az qala batacaqdı.  Gəmiçilər vahiməyə düşdülər və hər biri öz allahını köməyə çağırmağa başladı. Onlar gəmini yüngülləşdirmək üçün yükü dənizə atmağa başladılar.+ Yunus isə gəminin anbarına enmiş, uzanıb bərk yuxuya getmişdi.  Gəminin kapitanı onun yanına gəlib dedi: «Nə yatmısan? Dur ayağa, allahını çağır. Bəlkə, var olan Allah üzümüzə baxar, sağ qalarıq».+  Gəmiçilər bir-birilərinə dedilər: «Gəlin püşk ataq,+ görək bu bəla kimin ucbatından başımıza gəlib». Onlar püşk atdılar, püşk Yunusa düşdü.+  Ondan soruşdular: «De görək bu bəla kimə görədir? Nəçisən? Haradan gəlirsən? Vətənin haradır? Hansı xalqdansan?»  Yunus cavab verdi: «Mən ibraniyəm. Dənizi və torpağı yaradan göylərin Allahı Yehovanın quluyam*». 10  Onlar daha çox qorxdular və dedilər: «Sən nə etmisən?!» (Onlar Yunusun Yehovadan qaçdığını bilirdilər, bunu özü onlara danışmışdı.) 11  Dəniz getdikcə coşurdu. Onda onlar soruşdular: «Səninlə nə edək ki, dəniz sakitləşsin?» 12  Yunus dedi: «Məni qaldırıb dənizə atın, dəniz sakitləşəcək. Çünki bilirəm, bu güclü fırtına mənim ucbatımdan sizi yaxaladı». 13  Gəmiçilər isə var gücləri ilə avar çəkib sahilə yan almağa çalışdılar, amma bacarmadılar, çünki dəniz get-gedə daha da coşurdu. 14  Onlar Yehovaya yalvarmağa başladılar: «Amandır, Yehova, qoyma bu adama görə məhv olaq! Qoyma günahsız qan üstümüzdə qalsın! Çünki, ey Yehova, Sən belə istəmisən». 15  Sonra Yunusu qaldırıb dənizə atdılar və coşqun dəniz sakitləşdi. 16  Onda bu kişilər Yehovadan bərk qorxmağa başladılar+ və Yehovaya qurban gətirib nəzir dedilər. 17  Yehova nəhəng bir balıq yetirdi və balıq Yunusu uddu. Yunus üç gün, üç gecə balığın qarnında qaldı.+

Haşiyələr

Mənası: göyərçin.
Nineviya.
Yaxud Yehovadan qorxuram.