Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Vəhy

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Allahın İsa vasitəsilə verdiyi vəhy (1—3)

  • Yeddi yığıncağa salamlar (4—8)

   • «Mən Alfa və Omeqayam» (8)

  • Yəhya ruhun təsiri ilə Ağanın günündə (9—11)

  • Yəhya şərəflənmiş İsanı görür (12—20)

 • 2

 • 3

 • 4

  • Göydə Yehovanın hüzurunda (1—11)

   • Taxtda əyləşmiş Yehova (2)

   • Taxtlarda əyləşmiş 24 ağsaqqal (4)

   • Dörd məxluq (6)

 • 5

  • Yeddi möhürlü tumar (1—5)

  • Quzu tumarı götürür (6—8)

  • Quzu möhürləri açmağa layiqdir (9—14)

 • 6

  • Quzu ilk altı möhürü açır (1—17)

   • Ağ atın belində oturan qalib (1, 2)

   • Kürən atın belində oturan yer üzündən sülhü götürür (3, 4)

   • Qara atlı aclıq gətirir (5, 6)

   • Solğun rəngli atın belində oturanın adı Ölümdür (7, 8)

   • Öldürülmüşlər qurbangahın altında (9—11)

   • Güclü zəlzələ (12—17)

 • 7

  • Dörd mələk dağıdıcı küləkləri tutub saxlayır (1—3)

  • 144 000 möhürlənir (4—8)

  • Əyinlərində ağ libas olan böyük izdiham (9—17)

 • 8

  • Yeddinci möhür açılır (1—6)

  • İlk dörd kərənay çalınır (7—12)

  • Üç vay xəbəri (13)

 • 9

  • Beşinci kərənay çalınır (1—11)

  • Bir bəla keçdi, ikisi gəlir (12)

  • Altıncı kərənay çalınır (13—21)

 • 10

  • Əlində balaca tumar olan güclü mələk (1—7)

   • «Artıq möhlət verilməyəcək» (6)

   • Müqəddəs sirr başa çatacaq (7)

  • Yəhya balaca tumarı yeyir (8—11)

 • 11

  • İki şahid (1—13)

   • Əyinlərində çul 1260 gün ərzində peyğəmbərlik edəcəklər (3)

   • Onları öldürəcəklər, dəfn etməyəcəklər (7—10)

   • Üç gün yarımdan sonra həyata qayıdacaqlar (11, 12)

  • İkinci bəla keçdi, üçüncü bəla gəlir (14)

  • Yeddinci kərənay çalınır (15—19)

   • Rəbbimizin və Onun Məsihinin Padşahlığı (15)

   • Yeri tələf edənlər tələf ediləcəklər (18)

 • 12

  • Qadın, oğlan uşağı və əjdaha (1—6)

  • Mikayıl əjdaha ilə vuruşur (7—12)

   • Əjdaha yerə atılır (9)

   • İblis vaxtının az olduğunu bilir (12)

  • Əjdaha qadını təqib edir (13—17)

 • 13

  • Dənizdən çıxan yeddibaşlı vəhşi heyvan (1—10)

  • Yerin tərkindən çıxan ikibuynuzlu heyvan (11—13)

  • Yeddibaşlı heyvanın surəti (14, 15)

  • Vəhşi heyvanın nişanı və rəqəmi (16—18)

 • 14

  • Quzu və 144 000 (1—5)

  • Üç mələyin gətirdiyi xəbərlər (6—12)

   • Göyün üzü ilə uçub müjdə gətirən mələk (6, 7)

  • Məsihin yolunda ölənlər bəxtiyardırlar (13)

  • Yerdəki iki biçin (14—20)

 • 15

  • Yeddi bəla gətirən yeddi mələk (1—8)

   • Musanın və Quzunun mahnısı (3, 4)

 • 16

  • Allahın qəzəbi ilə dolu yeddi cam (1—21)

   • Qəzəblə dolu camlar yerə (2), dənizə (3), çaylara və bulaqlara (4—7), günəşin üzərinə (8, 9), vəhşi heyvanın taxtına (10, 11), Fərat çayına (12—16), havaya boşaldılır (17—21)

   • Allahın Armagedondakı müharibəsi (14, 16)

 •  17

  • «Böyük Babilə» çıxarılacaq hökm (1—18)

   • Al-qırmızı heyvanın belində oturmuş böyük fahişə (1—3)

   •  Vəhşi heyvan «əvvəllər olmuşdu, indi yoxdur, amma dibsiz quyudan çıxmaq üzrədir» (8)

   • On buynuz Quzu ilə vuruşacaq (12—14)

   • Fahişəyə nifrət edəcək (16, 17)

 • 18

  • «Böyük Babil yıxıldı» (1—8)

   • «Ey xalqım, ondan çıxın» (4)

  • Babilə görə yas tutanlar (9—19)

  • Babilin yıxılmasına görə göydəki sevinc (20)

  • Babil daş kimi dənizə atılacaq (21—24)

 • 19

  • Hökmlərinə görə Yaha alqış edin (1—10)

   • Quzunun toy günü (7—9)

  • Ağ atın belindəki atlı (11—16)

  • Allahın böyük ziyafəti (17, 18)

  • Vəhşi heyvan məğlub edilir (19—21)

 • 20

  • Şeytan 1000 illiyə buxovlanır (1—3)

  • Min il ərzində Məsihlə hökmranlıq edənlər (4—6)

  • Şeytan buraxılır, sonra məhv edilir (7—10)

  • Ölülər ağ taxtın qarşısında mühakimə olunurlar (11—15)

 • 21

  • Yeni göy və yeni yer (1—8)

   • Artıq ölüm olmayacaq (4)

   • Hər şeyi təzə edirəm (5)

  • Yeni Yerusəlimin təsviri (9—27)

 • 22

  • Həyat suyu axan çay (1—5)

  • Yekun (6—21)

   • Gəl! Həyat suyunu havayı götür (17)

   • Gəl, Ağamız İsa (20)