Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Saylar 36:1—13

MÜNDƏRİCAT

  • Qız varislər üçün nikah qaydası (1—13)

36  Yusif oğullarının ailələrindən Mənəssə oğlu Mahirin+ oğlu Giladın övladlarının ailə başçıları Musanın və israillilərin ailə başçıları olan ağsaqqalların yanına gəlib  dedilər: «Yehova ağamıza buyurmuşdu ki, torpağı püşklə bölüb israillilərə irs olaraq paylasın.+ Həmçinin ağamıza Yehovadan belə bir əmr də verilmişdi ki, qardaşımız Səlövhədə düşən pay onun qızlarına verilsin.+  Bəs sabah onlar İsrailin başqa qəbiləsinə ərə getsələr, onda onların irsi də atalarımızın irsindən qoparılıb getdikləri qəbiləninkinə calanmayacaq? Bizim payımıza düşən irsdən çıxmayacaq?  İsraillilər üçün Azadlıq ili+ gələndə qızların irsi getdikləri qəbilənin irsinə qatılacaq. Onların irsi bizim atalarımızın irsindən çıxacaq!»  Onda Musa Yehovanın əmrilə israillilərə dedi: «Yusif oğullarının qəbiləsi düz deyir.  Yehova Səlövhədin qızları ilə əlaqədar belə buyurur: “Onlar könülləri istəyən adama ərə gedə bilərlər. Lakin getdikləri adam atalarının qəbiləsindən olmalıdır.  İsraillilərin irsi bir qəbilədən başqa qəbiləyə keçməməlidir, onlar atalarının qəbiləsinin irsini qorumalıdırlar.  İsrail qəbilələrində irsən mülk alan qızlar isə atalarının qəbiləsindən olan kəsə getməlidir ki,+ israillilər ata-baba irsini qoruyub saxlaya bilsinlər.  İsraillilərin irsi bir qəbilədən başqa qəbiləyə keçə bilməz, hər qəbilə öz irsini qorumalıdır”». 10  Səlövhədin qızları Yehovanın Musaya buyurduğu kimi etdilər.+ 11  Məhla, Tirzə, Həclə, Milqə və Nuhə ataları Səlövhədin qardaşlarının oğullarına ərə getdilər.+ 12  Onlar Yusifin oğlu Mənəssənin ailələrindən olan kişilərlə ailə qurdular ki, irsləri atalarının ailəsinin mənsub olduğu qəbilədə qalsın. 13  Yehova Əriha yaxınlığında, İordan sahilindəki Muab çöllüyündə Musa vasitəsilə israillilərə bu əmrləri və hökmləri verdi.+

Haşiyələr