Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Saylar 20:1—29

MÜNDƏRİCAT

  • Məryəm Qədisdə vəfat edir (1)

  • Musa əsa ilə qayaya vurur; onun günahı (2—13)

  • Ədum öz torpağından keçməyə izin vermir (14—21)

  • Harunun vəfatı (22—29)

20  Birinci ayda bütün İsrail icması Sin səhrasına gəldi və Qədisdə+ düşərgə saldı. Məryəm+ orada öldü və orada da dəfn olundu.  Camaatın içməyə suyu yox idi,+ buna görə də hamı Musa ilə Haruna qarşı toplaşdı.  Onlar Musa ilə dalaşıb+ dedilər: «Kaş ki qardaşlarımız Yehovanın önündə öləndə biz də öləydik!  Yehovanın xalqını bu səhraya niyə gətirmisiniz? İstəyirsiniz ki, biz də, heyvanlarımız da burada qırılaq?+  Niyə bizi Misirdən çıxarıb bu dəhşətli yerə gətirmisiniz?+ Burada nə taxıl, nə əncir, nə üzüm, nə nar var. Heç içməyə su da yoxdur».+  Musa ilə Harun onlardan aralandılar, Hüzur çadırının girişinə gəlib üzüqoylu yerə döşəndilər. Bu dəm Yehovanın calalı onlara göründü.+  Yehova Musaya dedi:  «Əsanı əlinə al, qardaşın Harunla birlikdə bütün camaatı bir yerə topla. Hamının gözünün qabağında qayaya deyin su versin. Qayadan su çıxarın, onlara verin ki, özləri də, heyvanları da içsin».+  Musa buyrulduğu kimi, Yehovanın önündən əsasını+ götürdü. 10  Sonra Musa ilə Harun camaatı qayanın yanına toplayıb dedi: «Eşidin, ey asilər! İndi deyirsiniz biz sizin üçün bu qayadan su çıxardaq?»+ 11  Bunu deyib Musa əlini qaldırdı və iki dəfə əsasını qayaya vurdu. Qayadan gur su fışqırdı. Xalq da, mal-heyvanları da sudan içdilər.+ 12  Sonra Yehova Musaya və Haruna dedi: «Siz ki Mənə iman etmədiniz və İsrail xalqının yanında Mənim müqəddəsliyimi uca tutmadınız, bu xalqı onlara verəcəyim torpağa aparmayacaqsınız».+ 13  Bu suya Məriba*+ suyu deyilir, çünki israillilər burada Yehova ilə dalaşmış və O, onların qarşısında Öz adını ucaltmışdı. 14  Bu əhvalatdan bir qədər sonra Musa Qədisdən Ədum padşahının+ yanına bu sözlərlə qasidlər göndərdi: «Qardaşın İsrail+ belə deyir: “Çəkdiyim cəfalardan agahsan. 15  Vaxtilə atalarımız Misirə köçdüyündən+ biz uzun müddət idi ki, orada yaşayırdıq.+ Misirlilər atalarımıza da, bizə də göz verib işıq vermirdilər.+ 16  Axırda əl açıb Yehovadan imdad dilədik.+ O da harayımızı eşitdi və mələyini göndərib+ bizi Misirdən çıxartdı. İndi biz səninlə həmsərhəd olan Qədis şəhərindəyik. 17  Rica edirik, izin ver ölkəndən keçək. Tarlana, üzümlüyünə girməyəcəyik, quyularının suyundan içməyəcəyik. Ölkəndən çıxana qədər sağa-sola bir addım belə, qoymadan Padşah yolu ilə gedəcəyik”».+ 18  Ədum isə ona bu xəbəri göndərdi: «Ölkəmdən keçmə, yoxsa qabağına qılıncla çıxaram». 19  Cavabında israillilər ona dedilər: «Biz baş yolla gedəcəyik. Əgər mal-heyvanımız suyundan içsə, pulunu verərik.+ İstədiyimiz bircə ölkəndən keçib getməkdir».+ 20  Ədum isə: «Ölkəmdən keçməyəcəksiniz, vəssalam!»+ deyib durdu və böyük, güclü bir ordu ilə onların qarşısına çıxdı. 21  Beləliklə, Ədum İsrailə öz torpağından keçməyə izin vermədi, buna görə də İsrail dönüb oradan uzaqlaşdı.+ 22  İsrail xalqı, bütün icma Qədisdən yola düşüb Hur dağına gəldi.+ 23  Ədum sərhədinin yaxınlığında yerləşən Hur dağında Yehova Musaya dedi: 24  «Harunun ata-babalarına qovuşmaq* vaxtı çatıb.+ O, israillilərə verəcəyim diyara girməyəcək, çünki Məriba suyu məsələsində ikiniz də Mənim əmrimə qarşı çıxdınız.+ 25  Harunu və oğlu Əlyazarı götür Hur dağına qalx. 26  Harunun kahin paltarını+ çıxar, oğlu Əlyazara+ geyindir. Harun orada canını tapşıracaq». 27  Musa Yehovanın əmrini yerinə yetirdi. Onlar bütün xalqın gözü qarşısında Hur dağına qalxdılar. 28  Musa Harunun paltarını çıxarıb oğlu Əlyazara geyindirdi. Elə orada, dağın başında Harun vəfat etdi.+ Musa ilə Əlyazar isə dağdan endilər. 29  Harunun öldüyünü görən bütün İsrail əhli otuz gün onu ağladı.+

Haşiyələr

Mənası: münaqişə.
İbranilərdə ölümü bədii dillə təsvir edən ifadə.