Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Saylar 18:1—32

MÜNDƏRİCAT

  • Kahin və lavililərin vəzifələri (1—7)

  • Kahinlərin imtiyazları (8—19)

    • Duz əhdi (19)

  • Lavililər aldıqları ondabirin onda birini verməlidirlər (20—32)

18  Sonra Yehova Haruna dedi: «Müqəddəs məkana qarşı törədilən hər xətaya görə sən, oğulların və sənin nəslin cavabdeh olacaq.+ Kahinlik xidməti ilə bağlı hər xətanın məsuliyyəti səninlə oğullarının boynunda olacaq.+  Atanın qəbiləsi olan Lavi qəbiləsinə mənsub qardaşlarını da gətir ki, sənə qoşulsunlar və Şəhadət sandığının yerləşdiyi Hüzur çadırının yanında sənə və oğullarına xidmət etsinlər.+  Onlar sənin qarşında daşıdıqları məsuliyyəti və çadırla bağlı boyunlarına düşən işləri yerinə yetirməlidirlər.+ Lakin müqəddəs məkanın əşyalarına və qurbangaha yaxın getməsinlər ki, nə özləri ölsün, nə də sən.+  Onlar sənə qoşulmalı, Hüzur çadırı və çadırdakı xidmətlə bağlı bütün məsuliyyətlərini icra etməlidirlər. Kənar adam sizə yaxınlaşmamalıdır.+  Siz müqəddəs məkan+ və qurbangahla+ bağlı boynunuza düşən bütün məsuliyyətləri icra etməlisiniz ki, İsrail xalqı bir də qəzəbə tuş gəlməsin.+  Mən bütün israillilərin içindən sizin qardaşlarınızı, lavililəri sizə hədiyyə olaraq seçdim.+ Onlar Hüzur çadırında xidmət etmək üçün Yehovaya verilmiş kəslərdir.+  Qurbangahla və pərdənin arxasındakı şeylərlə+ bağlı kahinlik vəzifələri səninlə oğullarının üstünə düşür.+ Siz orada xidmət etməlisiniz. Mən kahinlik xidmətini sizə həvalə etmişəm, müqəddəs məkana yaxınlaşan kənar adam ölməlidir».+  Yehova Haruna dedi: «Mənə edilən bəxşişlərə sən cavabdeh olacaqsan.+ İsraillilərin gətirdiyi müqəddəs təqdimələrin hamısını sənə və oğullarına verirəm. Bu, həmişəlik sizin payınızdır.+  Odda yandırılan ən müqəddəs təqdimələrdən bunlar sizin olacaq: Mənə gətirilən bütün qurbanlar, onların yanında gətirilən taxıl təqdimələri,+ eləcə də günah və təqsir qurbanları.+ Bu, sənin və oğulların üçün son dərəcə müqəddəs bir şey olmalıdır. 10  Bu şeyləri müqəddəs yerdə yeməlisiniz.+ Bütün kişilər onlardan yeyə bilər. O, sizin üçün müqəddəs olmalıdır.+ 11  İsraillilərin bütün yellətmə təqdimələri, eləcə də gətirdikləri bəxşişlər sizə məxsusdur.+ Onları həmişəlik sənə, oğullarına və qızlarına pay verirəm.+ Ev əhlindən pak olan hər kəs onlardan yeyə bilər.+ 12  Yehovaya gətirilən nübarı+ — yağın, təzə şərabın, taxılın ən yaxşısını sizə verirəm.+ 13  İsraillilər torpaqlarında yetişən bütün məhsulların nübarını Yehovaya gətirəndə onlar sənin olacaq.+ Ev əhlindən pak olan hər kəs ondan yeyə bilər. 14  İsraildə müqəddəs məqsəd üçün ayrılan hər şey* sizin olmalıdır.+ 15  Yehovaya təqdim olunan ilk doğulan+ uşaqlar və heyvanların birinci balası sizin olmalıdır. Lakin ilk doğulan uşaqların və napak heyvanların birinci balasının fidyəsi+ hökmən alınmalıdır. 16  Bir aylıqlarından etibarən, təyin olunmuş məbləği, yəni müqəddəs məkan şekeli ilə beş şekel*+ (iyirmi gera*) dəyərində fidyələrini almaq lazımdır. 17  Ancaq inəyin, qoyunun və keçinin ilk doğulan erkək balasının fidyəsini alma.+ Onlar müqəddəsdir. Onların qanı qurbangahın üstünə çilənməlidir,+ piyi isə Yehovaya xoş ətir olsun deyə, odda yandırılan təqdimə kimi yandırılmalıdır.+ 18  Onların əti isə sizindir. Heyvanın sağ budu və yellətmə təqdiməsi olaraq gətirilən döşü kimi, bu ət də sizin olacaq.+ 19  İsraillilərin Yehovaya gətirdiyi bütün müqəddəs bəxşişləri həmişəlik sənə, oğul və qızlarına pay verirəm.+ Bu, Yehovanın səninlə və övladlarınla bağladığı daim qüvvədə qalacaq duz əhdidir*». 20  Yehova Haruna dedi: «İsrail torpağında sizin irsiniz yoxdur.+ Onların torpağından sizə pay düşmür. İsraillilərin arasında sizin payınız və irsiniz Mənəm.+ 21  Hüzur çadırında icra etdikləri xidmətin əvəzində hər şeyin onda birini Lavi oğullarına İsraildə irs olaraq verirəm.+ 22  Bundan sonra İsrail oğulları Hüzur çadırına yaxınlaşa bilməzlər, yoxsa günaha batıb öləcəklər. 23  Hüzur çadırındakı xidməti lavililər icra etməlidir. İsraillilərin müqəddəs məkana qarşı etdikləri xətalara görə onlar cavab verməlidir.+ Bütün nəsilləriniz üçün bir qayda verirəm: israillilər arasında lavililərin irsi olmamalıdır.+ 24  Çünki Mən lavililərə irs olaraq İsrail xalqının Yehovaya gətirdiyi bəxşişlərin onda birini verirəm. Buna görə də onlara deyirəm ki, israillilərin arasında onların irsi olmamalıdır».+ 25  Sonra Yehova Musaya dedi: 26  «Lavililərə belə söylə: “İsraillilər məhsullarının onda birini sizə verəcəklər. Mən bunu onlardan alıb sizə irs olaraq verirəm.+ Ancaq siz özünüz də onun onda birini bəxşiş kimi Yehovaya verməlisiniz.+ 27  Bu bəxşişlə siz, sanki, xırmanın taxılından,+ üzümsıxanın və ya zeytunsıxanın bərəkətli məhsulundan bəxşiş gətirmiş olacaqsınız. 28  Beləliklə, siz də israillilərdən aldığınız onda birlərdən Yehovaya bəxşiş verəcəksiniz. Yehovaya çatacaq bu bəxşişi kahin Haruna verməlisiniz. 29  Sizə verilən ən yaxşı bəxşişlərin+ hamısından Yehovaya müqəddəs pay verməlisiniz”. 30  Onlara belə de: “Onların ən yaxşısını bəxşiş olaraq verəndən sonra yerdə qalan lavililərin xırmanının taxılı, üzümsıxanının və ya zeytunsıxanının məhsulu sayılacaq. 31  Siz və ev əhliniz onu istədiyiniz yerdə yeyə bilərsiniz, çünki bu, Hüzur çadırında çəkdiyiniz zəhmətin əvəzidir.+ 32  Nə qədər ki onların ən yaxşısını verirsiniz, günaha batmayacaqsınız. İsraillilərin müqəddəs təqdimələrini murdarlamayın, yoxsa öləcəksiniz”».+

Haşiyələr

Həmişəlik Allah üçün ayrılan şeylər.
Şekel 11,4 q-a bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Gera 0,57 q-a bərabərdir. B14 əlavəsinə bax.
Yəni həmişəlik, dəyişməz əhddir.