Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Saylar

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Orduya yararlı kişilərin qeydiyyatı (1—46)

  • Lavililər hərbi xidmətdən azaddır (47—51)

  • Düşərgəni qurma qaydası (52—54)

 • 2

  • Düşərgə üçqəbiləli bölümlərdən ibarətdir (1—34)

   • Yəhuda bölüyü şərqdə düşərgə salır (3—9)

   • Rubən bölüyü cənubda düşərgə salır (10—16)

   • Lavililər düşərgənin ortasında (17)

   • Əfraim bölüyü qərbdə düşərgə salır (18—24)

   • Dan bölüyü şimalda düşərgə salır (25—31)

   • Siyahıya alınan kişilərin ümumi sayı (32—34)

 • 3

  • Harunun oğulları (1—4)

  • Lavililər xidmət üçün ayrılır (5—39)

  • Artıq gələn ilkinlərin fidyəsi (40—51)

 • 4

  • Kəhat oğullarının xidməti (1—20)

  • Hirsən oğullarının xidməti (21—28)

  • Merar oğullarının xidməti (29—33)

  • Siyahıya alınanların ümumi sayı (34—49)

 • 5

  • Murdar adam təcrid olunmalıdır (1—4)

  • Günahın etirafı və əvəzinin ödənməsi (5—10)

  • Zinada şübhəli bilinən qadının su ilə yoxlanması (11—31)

 • 6

 • 7

  • Çadırın açılışında gətirilən bəxşişlər (1—89)

 • 8

  • Harun yeddi çırağı yandırır (1—4)

  • Lavililər paklanır; xidmətə başlayır (5—22)

  • Lavililərin xidməti üçün yaş həddi (23—26)

 • 9

  • Pasxa hazırlığı (1—14)

  • Çadırın üzərində bulud və alov (15—23)

 • 10

  • Gümüş kərənaylar (1—10)

  • Xalq Sinadan yola düşür (11—13)

  • Bölümlərin yola düşmə qaydası (14—28)

  • Hubabdan xalqa bələdçilik etmək xahiş olunur (29—34)

  •  Düşərgə yığışdırılanda Musanın söylədiyi dua (35, 36)

 • 11

  • Xalq şikayət edir; Allahdan alov gəlir (1—3)

  • Xalq ət istəyir (4—9)

  • Musa dad edir (10—15)

  • Yehova 70 ağsaqqala Musada olan ruhdan verir (16—25)

  • Əldad və Mədad; Yuşə Musanın adına görə narahat olur (26—30)

  • Bildirçinlər; acgözlüyə görə cəza (31—35)

 • 12

  • Məryəmlə Harun Musaya qarşı çıxır (1—3)

   • Musa həlim adamdır (3)

  • Yehova Musanı müdafiə edir (4—8)

  • Məryəm cüzama tutulur (9—16)

 • 13

  • Kənana 12 kəşfiyyatçı göndərilir (1—24)

  • On kəşfiyyatçının bədbinliyi (25—33)

 • 14

  • Xalq Misirə qayıtmaq istəyir (1—10)

   • Yuşə və Kalib yaxşı xəbər gətirir (6—9)

  • Yehova qəzəblənir; Musa xalqdan ötrü yalvarır (11—19)

  • Yehovanın cəzası: xalq 40 il səhrada dolaşmalıdır (20—38)

  • Əmaliqələr israilliləri məğlub edir (39—45)

 • 15

  • Qurbanlarla bağlı qanunlar (1—21)

   • İsrailli və yadelli üçün qanun birdir (15, 16)

  • Bilmədən edilən günahlar üçün qurbanlar (22—29)

  • Qəsdən edilən günahın cəzası (30, 31)

  • Şənbədə odun yığan adam öldürülür (32—36)

  • Ətəyi saçaqlı paltar (37—41)

 • 16

  • Qarun, Datan və Abiramın qiyamı (1—19)

  • Qiyamçılar cəzalandırılır (20—50)

 • 17

  • Harunun əsası tumurcuqlayır (1—13)

 • 18

  • Kahin və lavililərin vəzifələri (1—7)

  • Kahinlərin imtiyazları (8—19)

   • Duz əhdi (19)

  • Lavililər aldıqları ondabirin onda birini verməlidirlər (20—32)

 • 19

  • Kürən düyə və paklanma suyu (1—22)

 • 20

  • Məryəm Qədisdə vəfat edir (1)

  •  Musa əsa ilə qayaya vurur; onun günahı (2—13)

  • Ədum öz torpağından keçməyə izin vermir (14—21)

  • Harunun vəfatı (22—29)

 • 21

  • Arad padşahının məğlubiyyəti (1—3)

  • Mis ilan (4—9)

  • İsrail Muab yaxınlığında düşərgə salır (10—20)

  • Amori padşahı Sihunun məğlubiyyəti (21—30)

  • Amori padşahı Oqun məğlubiyyəti (31—35)

 • 22

  • Balaq Bələmi çağırtdırır (1—21)

  • Bələmin ulağı danışır (22—41)

 • 23

  • Bələmin söylədiyi birinci qoşma (1—12)

  • Bələmin söylədiyi ikinci qoşma (13—30)

 • 24

  • Bələmin söylədiyi üçüncü qoşma (1—11)

  • Bələmin söylədiyi dördüncü qoşma (12—25)

 • 25

  • İsraillilər Muab qadınları ilə zina edir (1—5)

  • Fənhas ölçü götürür (6—18)

 • 26

  • İsrail qəbilələri ikinci dəfə siyahıya alınır (1—65)

 • 27

  • Səlövhədin qızları (1—11)

  • Yuşə Musanın yerinə təyin olunur (12—23)

 • 28

  • Müxtəlif qurbanlar üçün göstərişlər (1—31)

   • Gündəlik qurbanlar (1—8)

   • Şənbə qurbanları (9, 10)

   • Aylıq qurbanlar (11—15)

   • Pasxa qurbanları (16—25)

   • Həftələr bayramı qurbanları (26—31)

 • 29

  • Müxtəlif qurbanlar üçün göstərişlər (1—40)

   • Kərənayla çağırılan müqəddəs toplantı üçün qurbanlar (1—6)

   • Kəffarə günü qurbanları (7—11)

   • Çardaqlar bayramı qurbanları (12—38)

 • 30

  • Kişilərin dediyi nəzirlər (1, 2)

  • Qız-qadının dediyi nəzirlər (3—16)

 • 31

  • Mədyəndən qisas alınır (1—12)

   • Bələm öldürülür (8)

  • Qənimətlə bağlı göstəriş (13—54)

 • 32

  • İordanın şərqində qalan qəbilələr (1—42)

 • 33

  • İsraillilərin səhradakı səfərinin icmalı (1—49)

  • Kənanı istila göstərişləri (50—56)

 • 34

  • Kənanın sərhədləri (1—15)

  • Torpağı bölüşdürmək üçün seçilən adamlar (16—29)

 • 35

  • Lavililərə verilən şəhərlər (1—8)

  • Sığınacaq şəhərlər (9—34)

 • 36

  • Qız varislər üçün nikah qaydası (1—13)