Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Rut

Fəsillər

1 2 3 4

Mündəricat

 • 1

  • Əliməlikin ailəsi Muaba köçür (1, 2)

  • Naimə, Orpa və Rut dul qalırlar (3—6)

  • Rut Naimədən ayrılmır (7—17)

  • Naimə Rutla Beytləhmə qayıdır (18—22)

 • 2

  • Rut Buəzin zəmisində başaq yığır (1—3)

  • Rut Buəzlə tanış olur (4—16)

  • Rut Naiməyə Buəzin yaxşılığından danışır (17—23)

 • 3

  • Naimənin Ruta məsləhəti (1—4)

  • Rut və Buəz xırmanda (5—15)

  • Rut Naimənin yanına qayıdır (16—18)

 • 4

  • Buəz qohumluq borcunu yerinə yetirir (1—12)

  • Buəzin Rutdan Abid adlı oğlu olur (13—17)

  • Davudun nəsil şəcərəsi (18—22)