Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Nəğmələr nəğməsi

Fəsillər

1 2 3 4 5 6 7 8

Mündəricat

 • ŞULAM QIZI SÜLEYMAN PADŞAHIN ÇADIRINDA (1:1—3:5)

  • 1

   • Nəğmələr nəğməsi (1)

   • Qız (2—7)

   • Yerusəlim qızları (8)

   • Padşah (9—11)

    • «Sənə qızıl həlqələr düzəldərik» (11)

   • Qız (12—14)

    • «Məhbubum ətirli mürr kisəsi kimidir» (13)

   • Çoban (15)

    • «Ah dilbərim, gözəlsən!»

   • Qız (16, 17)

    • «Ey məhbubum, nə gözəlsən» (16)

  • 2

   • Qız (1)

    • «Mən adi zəfəran gülüyəm»

   • Çoban (2)

    • «Sevgilim zanbağa bənzər»

   • Qız (3—14)

    • «Qəlbimdə məhəbbət oyatmayın» (7)

    • Çobanın sözləri (10b—14)

     • «Gözəlim, gəl çıxaq gedək» (10b, 13)

   • Qızın qardaşları (15)

    • «Tülküləri tutun»

   • Qız (16, 17)

    • «Məhbubum mənimdir, mən də onun» (16)

  •  3

   • Qız (1—5)

    • «Gecələr könül həmdəmimi axtardım» (1)

 • ŞULAM QIZI YERUSƏLİMDƏ (3:6—8:4)

  • 3

   • Sion qızları (6—11)

    • Süleymanın əzəmətinin nümayişi

  • 4

   • Çoban (1—5)

    • «Ey sevgilim, nə gözəlsən!» (1)

   • Qız (6)

   • Çoban (7—16a)

    • «Qəlbimi əsir almısan, ey nişanlım» (9)

   • Qız (16b)

  • 5

   • Çoban (1a)

   • Yerusəlim qadınları (1b)

    • «Nəvazişlərdən məst olun!»

   • Qız (2—8)

    • Yuxusunu danışır

   • Yerusəlim qızları (9)

    • «Məhbubun başqalarından nə ilə seçilir?»

   • Qız (10—16)

    • «On min nəfərin içindən seçilir» (10)

  • 6

   • Yerusəlim qızları (1)

   • Qız (2, 3)

    • «Mən məhbubumun yarıyam, məhbubum mənim» (3)

   • Padşah (4—10)

    • «Sən Tirzə kimi gözəlsən» (4)

    • Qadınların sözləri (10)

   • Qız (11, 12)

   • Padşah (və başqaları) (13a)

   • Qız (13b)

   • Padşah (və başqaları) (13c)

  • 7

   • Padşah (1—9a)

    • «Nə şirinsən, ey dilbər» (6)

   • Qız (9b—13)

    • «Mən məhbubumun yarıyam, onun meyli mənədir» (10)

  • 8

   • Qız (1—4)

    • «Kaş qardaşım olaydın!» (1)

 • VƏFALI ŞULAM QIZI QAYIDIR (8:5—14)

  • 8

   • Qızın qardaşları (5a)

    • «Yarını qucaqlayıb gələn kimdir belə?»

   • Qız (5b—7)

    • «Məhəbbət ölüm qədər güclüdür» (6)

   • Qızın qardaşları (8, 9)

    • «O, divar olsaydı... qapı olsaydı» (9)

   • Qız (10—12)

    • «Mən divaram» (10)

   • Çoban (13)

    • Qoy mən də səsini duyum

   • Qız (14)

    • Tələs, çevik ceyran kimi