Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Mark 5:1—43

MÜNDƏRİCAT

  • İsa cinləri donuzların içinə göndərir (1—20)

  • Yairin qızı; İsanın paltarına toxunub sağalan qadın (21—43)

5  Onlar üzüb dənizin o biri sahilinə, gerasalıların+ torpağına gəldilər.  İsa qayıqdan düşən kimi onun qarşısına sərdabələrin arasından bir adam çıxdı. Bu adamın içində murdar ruh vardı.  O, sərdabələrin arasında yaşayırdı. Bu vaxtadək heç kim onu hətta zəncirlə də bağlaya bilməmişdi.  Onu dəfələrlə qandallayıb zəncirləmişdilər, lakin o, zənciri qırmış, qandalı sındırmışdı. Heç kim onun öhdəsindən gələ bilmirdi.  Bu adam gecə-gündüz sərdabələrin arasında, dağlarda durmadan bağırır, özünü daş-kəsəklə yaralayırdı.  O, uzaqdan İsanı görəndə yüyürüb ona təzim etdi+  bağırıb dedi: «Ey Allah-Taalanın Oğlu İsa! Məndən nə istəyirsən? Səni and verirəm Allaha, mənə əzab vermə!»+  Çünki İsa cinə deyirdi: «Ey murdar ruh, bu adamdan çıx!»+  İsa ondan soruşdu: «Adın nədir?» O cavab verdi: «Adım Legiondur*, çünki biz çoxuq». 10  O, İsaya yalvar-yaxar etdi ki, cinləri o ərazidən qovmasın.+ 11  Orada dağın ətəyində donuz sürüsü otlayırdı.+ 12  Cinlər İsaya yalvarıb dedilər: «Bizi donuzların içinə göndər, icazə ver, onlara girək». 13  İsa icazə verdi. Onda murdar ruhlar həmin adamdan çıxıb donuzlara girdilər və təxminən iki min donuzdan ibarət sürü bütünlüklə uçurumdan dənizə atılıb boğuldu. 14  Çobanlar isə qaçıb hadisəni şəhərdə və kəndlərdə camaata xəbər verdilər. Camaat nə baş verdiyini görmək üçün ora gəldi.+ 15  Onlar İsanın yanına gəldilər və gördülər ki, içində bir legion cin olmuş adam əynində paltar, ağlı başında oturub. Onlar bərk qorxdu. 16  Hadisəni öz gözləri ilə görənlər içinə cin girmiş adamla və donuzlarla bağlı əhvalatı camaata danışdılar. 17  Camaat İsaya yalvardı ki, onların el-obasından çıxıb getsin.+ 18  İsa qayığa minəndə içinə cin girmiş adam yalvar-yaxar etdi ki, onunla getsin.+ 19  Amma İsa ona izin vermədi. Ona dedi: «Evinə, qohumlarının yanına get və Yehovanın sənin üçün etdiyi hər şeyi, sənə necə mərhəmət göstərdiyini onlara danış». 20  O getdi və İsanın onun üçün etdiyi hər şeyi Dekapol bölgəsinin* sakinlərinə danışmağa başladı. Hamı bu işə mat qaldı. 21  İsa qayığa minib yenə də o biri sahilə keçdi. Onun yanına çoxlu adam gəldi. İsa dənizin kənarında idi.+ 22  Bu vaxt sinaqoq rəislərindən biri, Yair adında bir nəfər ora gəldi. O, İsanı görəndə onun ayağına düşdü+ 23  və dönə-dönə yalvardı: «Qızımın vəziyyəti ağırdır. Xahiş edirəm, gəl, əllərini onun üstünə qoy,+ balamı sağalt, qoyma qızım ölsün». 24  İsa onunla yola düşdü. İsanın dalınca çoxlu adam gedirdi və onu sıxışdırırdı. 25  Camaatın arasında bir qadın var idi. O, düz on iki il+ idi ki, qanaxmadan əziyyət çəkirdi.+ 26  Qadın həkimlərin əlindən çox əzab çəkmişdi, bütün varını-yoxunu müalicəyə xərcləmiş, amma dərdinə əlac tapılmamışdı, əksinə, vəziyyəti daha da pisləşmişdi. 27  O, İsa haqqında eşidəndə arxadan ona yaxınlaşdı və onun paltarına toxundu.+ 28  Qadın ürəyində deyirdi: «Təkcə paltarına toxunsam, sağalacağam».+ 29  Elə o andaca onun qanaxması dayandı, qadın bu əzablı xəstəlikdən sağaldığını hiss etdi. 30  Həmin an İsa da özündən qüvvə çıxdığını hiss etdi.+ O, camaata tərəf dönüb dedi: «Paltarıma kim toxundu?» + 31  Şagirdləri ona dedilər: «Özün görürsən ki, camaat səni sıxışdırır, sənsə “Mənə kim toxundu?” deyirsən». 32  Ancaq İsa ona toxunan adamı gözü ilə axtarırdı. 33  Qadın sağaldığını başa düşüb bərk qorxmuşdu və tir-tir əsirdi. O gəlib İsanın ayaqlarına düşdü və həqiqəti açıb ona danışdı. 34  Onda İsa dedi: «Bacım*, imanın səni sağaltdı. Salamat get.+ Qoy bu əzablı xəstəlik səni bir də narahat etməsin».+ 35  İsa hələ danışarkən sinaqoq rəisinin evindən bir neçə adam gəlib rəisə dedi: «Qızın öldü. Daha Ustada əziyyət vermə».+ 36  İsa bu sözləri eşidib ona dedi: «Qorxma, sən bircə inan».+ 37  İsa Butrusdan, Yaqubdan və Yaqubun qardaşı Yəhyadan başqa heç kəsə özü ilə getməyə izin vermədi.+ 38  Beləliklə, onlar sinaqoq rəisinin evinə gəldilər. İsa gördü ki, orada səs-küy, çaxnaşma var, camaat ağlaşıb fəğan eləyir.+ 39  İsa içəri keçib onlara dedi: «Bu nə hay-küydür? Niyə ağlaşma qurmusunuz? Uşaq ölməyib, yatır».+ 40  Onda camaat İsaya güldü. İsa hamını bayıra çıxartdı, sonra qızın ata-anasını və öz yoldaşlarını götürüb uşaq olan otağa girdi. 41  O, qızın əlindən tutub ona: «Talita kumi», — dedi. Bu sözün mənası «qızcığaz, səninləyəm, qalx»+ deməkdir. 42  Qız elə o andaca ayağa durub gəzməyə başladı. (Qız on iki yaşında idi.) Bunu görən valideynlərin sevinci yerə-göyə sığmırdı. 43  İsa onlara dönə-dönə tapşırdı ki, bunu heç kəsə danışmasınlar.+ Həmçinin dedi ki, qıza yeməyə bir şey versinlər.

Haşiyələr

Qədim Roma ordusunun baş hərbi hissəsi legion adlanırdı. Bu söz burada çoxluq mənasında işlənir.
Yaxud On şəhər bölgəsinin.
Hərfən: qızım.