Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Mark

Fəsillər

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mündəricat

 • 1

  • Vəftizçi Yəhya təbliğ edir (1—8)

  • İsa vəftiz olunur (9—11)

  • Şeytan İsanı imtahana çəkir (12, 13)

  • İsa Cəlilədə təbliğ etməyə başlayır (14, 15)

  • İsa ilk şagirdlərini çağırır (16—20)

  • Murdar ruh qovulur (21—28)

  • İsa Kəfərnahumda şəfa verir (29—34)

  • Kimsəsiz yerdə dua edir (35—39)

  • Cüzamlını sağaldır (40—45)

 • 2

  • İsa iflici sağaldır (1—12)

  • Lavini çağırır (1—12)

  • Oruc barədə sual (18—22)

  • İsa şənbənin ağasıdır (23—28)

 • 3

  • Əli qurumuş adam sağalır (1—6)

  • Dəniz sahilində toplaşmış camaat (7—12)

  • 12 həvari (13—19)

  • Müqəddəs ruha qarşı küfr (20—30)

  • İsanın anası və qardaşları (31—35)

 • 4

  •  PADŞAHLIQ HAQQINDA MƏSƏLLƏR (1—34)

   • Əkinçi (1—9)

   • İsa nə üçün məsəl çəkir (10—12)

   • Əkinçi məsəlinin izahı (13—20)

   • Çırağı zənbil altına qoymazlar (21—23)

   • Hansı ölçü ilə ölçürsən (24, 25)

   • Yatan əkinçi (26—29)

   • Xardal toxumu (30—32)

   • Məsəllərdən istifadə (33, 34)

  • İsa fırtınanı yatırır (35—41)

 • 5

  • İsa cinləri donuzların içinə göndərir (1—20)

  • Yairin qızı; İsanın paltarına toxunub sağalan qadın (21—43)

 • 6

  • İsanı doğma yurdunda qəbul etmirlər (1—6)

  • 12 həvariyə verilən göstərişlər (7—13)

  • Vəftizçi Yəhyanın ölümü (14—29)

  • İsa 5000 adamı doyurur (30—44)

  • İsa suyun üstü ilə yeriyir (45—52)

  • Gennesaretdə xəstələrə şəfa verir (53—56)

 • 7

  • İnsan adət-ənənələri ifşa olunur (1—13)

  • İnsanı murdar edən şeylər (14—23)

  • Suriyadakı Finikiyadan olan qadının imanı (24—30)

  • Karın qulaqları açılır (31—37)

 • 8

  • İsa 4000 adamı doyurur (1—9)

  • İsadan əlamət istəyirlər (10—13)

  • Fərisilərin və Hirodun mayası (14—21)

  • Beytsəydada korun gözləri açılır (22—26)

  • Butrus deyir: «Sən Məsihsən» (27—30)

  • İsa öləcəyini bildirir (31—33)

  • Əsil şagird kimdir? (34—38)

 • 9

  • İsanın görkəmi dəyişir (1—13)

  • Oğlan cindən qurtulur (14—29)

   • İmanı olan üçün hər şey mümkündür (23)

  • İsa öləcəyini yenə bildirir (30—32)

  • Kimin daha böyük olduğu barədə mübahisə (33—37)

  • Bizə qarşı çıxmayan bizim tərəfimizdədir (38—41)

  • Günaha sürükləyən adamın cəzası (42—48)

  • «Qoy içinizdə duz olsun» (49, 50)

 • 10

  • Evlilik və boşanma (1—12)

  • İsa uşaqlara xeyir-dua verir (13—16)

  • Varlı adamın sualı (17—25)

  • Padşahlıq yolunda qurbanlar (26—31)

  • İsa öləcəyini yenə bildirir (32—34)

  • Yaqubla Yəhyanın xahişi (35—45)

   • İsa həyatını fidyə verməyə gəlib (45)

  • Kor Bartimayın gözləri açılır (46—52)

 • 11

  • Yerusəlimə təntənəli giriş (1—11)

  • Əncir ağacı lənətlənir (12—14)

  • İsa məbədi təmizləyir (15—18)

  • Qurumuş əncir ağacından ibrət dərsi (19—26)

  • İsanın səlahiyyətinə şəkk edilir (27—33)

 • 12

  • Cani bağbanlar haqda məsəl (1—12)

  • Allah və padşah (13—17)

  • Dirilmə barədə sual (18—27)

  • İki ən vacib əmr (28—34)

  • Məsih Davudun oğludur? (35—37a)

  • Özünüzü mirzələrdən gözləyin (37b—40)

  • Kasıb dul qadının ianəsi (41—44)

 • 13

  • DÖVRÜN YEKUNU (1—37)

   • Müharibələr, zəlzələlər, qıtlıq (8)

   • Müjdə təbliğ ediləcək (10)

   • Böyük müsibət (19)

   • İnsan oğlunun gəlişi (26)

   • Əncir ağacı məsəli (28—31)

   • Oyaq qalın (32—37)

 • 14

  • Kahinlər İsaya sui-qəsd hazırlayırlar (1, 2)

  • Qadın İsanın başına ətirli yağ tökür (3—9)

  • Yəhuda satqın çıxır (10, 11)

  • Sonuncu Pasxa (12—21)

  • Ağanın şam yeməyi (22—26)

  • Butrusun İsanı danacağı qabaqcadan deyilir (27—31)

  • İsa Getsemani bağında dua edir (32—42)

  • İsanı tuturlar (43—52)

  • İsa Sinedrion qarşısında (53—65)

  • Butrus İsanı danır (66—72)

 • 15

  • İsa Pilatın önündə (1—15)

  • Camaat qarşısında ələ salınır (16—20)

  • İsanı Qolqotada edam edirlər (21—32)

  • İsanın ölümü (33—41)

  • İsanın dəfni (42—47)

 • 16

  • İsanın dirilməsi (1—8)