Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Hizqiyal 30:1—26

MÜNDƏRİCAT

  • Misirə qarşı peyğəmbərlik (1—19)

    • Navuxodonosorun hücumu (10)

  • Fironun qüvvəsi sarsılır (20—26)

30  Mənə yenə Yehovanın sözü nazil oldu:  «Bəni-adəm, peyğəmbərlik edib de ki, Külli-İxtiyar Yehovanın sözü budur: “Haray çəkib: “Ay aman, o gün gəlir!” — deyin.   Həmin gün yaxındır. Bəli, Yehovanın günü yaxındır.+ O gün göyün üzünü qara buludlar alacaq.+ O gün xalqların mühakimə günüdür.+   Misirin üstünə qılınc gələcək.Misirdə camaat qırılanda, onun sərvəti talananda, təməlləri sarsılanda Həbəşi vahimə bürüyəcək.+   Həbəş+, Put+, Lud, digər xalqlardan olan bütün o adamlar,Kub, əhd diyarının oğulları*Qılıncdan keçiriləcək”.   Yehova belə deyir: “Misirə arxa duranlar da məhv olacaqlar.Onun qürrələndiyi güc-qüvvətdən əsər-əlamət qalmayacaq”.+ “Miqdoldan+ Asvanadək+ camaat ölkədə cövlan edən qılınca qurban gedəcək, — Külli-İxtiyar Yehova bəyan edir. —  Oralar xarabazar yerlərin ən dəhşətlisi olacaq, şəhərləri viran qalmış bütün şəhərlərdən ən betəri olacaq.+  Mən Misirə od vuranda, onun müttəfiqləri məhv olanda biləcəklər ki, Mən Yehovayam.  Həmin gün özündənrazı Həbəşi lərzəyə salmaq üçün gəmi ilə qasidlər göndərəcəyəm. Misirin fəlakətli günündə onları vahimə bürüyəcək. Bəli, o gün mütləq gələcək”. 10  Külli-İxtiyar Yehova belə deyir: “Misir xalqını Babil hökmdarı Navuxodonosorun əli ilə yox edəcəyəm.+ 11  Onunla qoşunları, xalqların ən qəddarı+ gəlib ölkəni tar-mar edəcək. Onlar qılınclarını qınından siyirib Misiri meyitlərlə dolduracaqlar.+ 12  Mən Nilin+ arxlarını qupquru qurudacağam, ölkəni zalımlara satacağam. Yadellilərin əli ilə ölkəni və onun içində olan hər şeyi kor günə qoyacağam.+ Bunu Mən Yehova deyirəm”. 13  Külli-İxtiyar Yehovanın sözü budur: “İyrənc bütləri məhv edəcəyəm, Nofun*+ puç allahlarını yox edəcəyəm. Artıq Misirdən rəhbər çıxmayacaq. Mən Misiri qorxu içində yaşadacağam.+ 14  Patrosu+ xaraba qoyacağam, Suanın külünü göyə sovuracağam, Nonu*+ cəzalandıracağam. 15  Misirin istehkamı olan Tihin üzərinə qəzəbimi yağdıracağam, No əhalisini qırıb-çatacağam. 16  Misiri odlayıb yandıracağam, Tihi dəhşət bürüyəcək, No zəbt olunacaq, Nof günün günorta çağı həmlələrlə üzləşəcək. 17  Onla* Fibsətin cahılları qılınca qurban gedəcək, şəhərlərin əhalisi əsir aparılacaq. 18  Təfnisdə Misirin boyunduruğunu qıranda gündüz zülmətə dönəcək.+ Qürrələndiyi gücü tükənəcək,+ başının üstünü buludlar alacaq, şəhərlərinin əhalisi sürgünə aparılacaq.+ 19  Misirə çıxardığım hökmü icra edəcəyəm. Onda biləcəklər ki, Mən Yehovayam”». 20  On birinci ilin birinci ayının yeddinci günündə mənə Yehovanın sözü nazil oldu: 21  «Bəni-adəm, Mən Misir hökmdarı fironun qolunu sındırdım. Onun qolunu bağlayan olmayacaq ki, sağalsın, sarğı qoyulmayacaq ki, güclənib qılınc götürsün». 22  «Odur ki, Külli-İxtiyar Yehova belə deyir: “Mən Misir hökmdarı firona qarşıyam.+ Onun qollarını, sağlam qolunu da, sınıq qolunu da qıracağam.+ Qılıncını əlindən salacağam.+ 23  Sonra misirliləri xalqların arasına səpələyəcəyəm, pərən-pərən edib ölkələrə yayacağam.+ 24  Babil padşahının+ qolunu qüvvətləndirəcəyəm, qılıncımı onun əlinə verəcəyəm.+ Fironunsa qolunu sındıracağam. O, ölüm ayağında olan adam kimi onun* qabağında acı-acı inildəyəcək. 25  Babil padşahının qoluna qüvvət verəcəyəm, fironunsa əlləri şikəst olacaq. Qılıncımı Babil padşahının əlinə verəndə, o da bu qılıncı Misirə qarşı siyirəndə biləcəklər ki, Mən Yehovayam.+ 26  Misirliləri xalqların arasına səpələyəcəyəm, pərən-pərən edib ölkələrə yayacağam.+ Onda biləcəklər ki, Mən Yehovayam”».

Haşiyələr

Ehtimal ki, Misirlə ittifaq bağlayan israillilər nəzərdə tutulur.
Memfis şəhərinin ibrani adı.
Fiva.
Heliopolis.
Yəni Babil padşahının.