Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Hizqiyal 1:1—28

MÜNDƏRİCAT

  • Hizqiyala Babildə görüntülər nazil olur (1—3)

  • Yehovanın səmavi arabası (4—28)

1  Mən Kəbər çayı sahilində, sürgün olunanların arasında yaşayırdım.+ Otuzuncu ilin* dördüncü ayının beşinci günü idi. Birdən göylər açıldı və mən Allahdan nazil olan görüntülər gördüm.  Yəhyakin padşahın+ sürgün olunmasının beşinci ilində, ayın beşinci günündə  mənə, kahin Buzinin oğlu Hizqiyala* kəldanilərin ölkəsində,+ Kəbər çayı kənarında Yehovanın sözü nazil oldu. Orada Yehovanın ruhu* üzərimə endi.+  Baxıb gördüm ki, şimaldan qasırğa gəlir.+ Gur işığa bürünmüş böyük bulud və şölə saçan alov*+ gördüm. Alovun içində qızılla gümüşün qarışığına bənzər bir şey var idi.+  Alovun içində, elə bil, dörd məxluqa bənzər nə isə var idi.+ Onların hər biri insan görkəmində idi.  Hər birinin dörd üzü, dörd qanadı var idi.+  Ayaqları dik idi, ayaqlarının ucu buzovunkuna oxşayırdı. Cilalanmış mis kimi parıldayırdılar.+  Onların dörd qanadının hər birinin altında insan əllərinə bənzər əlləri var idi. Dördünün də üzləri və qanadları var idi.  Qanadları bir-birinə toxunurdu. Gedərkən sağa-sola çevrilmirdilər, hər biri düz irəli gedirdi.+ 10  Simalarının görünüşü bu cür idi: qabaqda insan üzü, sağda şir+ üzü, solda buğa+ üzü, arxada qartal+ üzü.+ 11  Onların simaları bu cür idi. Məxluqların qanadları yuxarıya tərəf açılmışdı. Qanadlarının ikisi bir-birinə dəyirdi, digər ikisi isə bədənlərini örtürdü.+ 12  Onların hər biri düz irəli gedirdi, ruh onları hara yönəldirdisə, ora da gedirdilər.+ Gedərkən sağa-sola çevrilmirdilər. 13  Bu dörd məxluqun görünüşü yanar köz kimi idi. Onların arasında, sanki, gur alovlu məşəllər dala-qabağa hərəkət edirdi. Alovun içindən şimşək çaxırdı.+ 14  Məxluqlar dala-qabağa hərəkət edərkən, sanki, şimşək çaxırdı. 15  Bu dörd simalı məxluqlara baxanda gördüm ki, hər məxluqun yanında yerə dəyən çarx var.+ 16  Çarxların görünüşünə gəlincə, dördü də bir-birinə oxşayır və xrizolit daşı kimi parıldayırdı, quruluşu isə elə idi ki, sanki, çarx içində çarx var idi*. 17  Onlar dörd səmtin hər birinə gedə bilirdilər, hərəkət edəndə sağa-sola dönmürdülər. 18  Çarxların çənbərləri o qədər hündür idi ki, heyrət doğururdu. Hər dörd çarxın çənbərlərinin üstü gözlə dolu idi.+ 19  Məxluqlar irəlilədikcə çarxlar da onlarla bir irəliləyirdi, yerdən qalxanda çarxlar da onlarla bərabər qalxırdı.+ 20  Ruh hara getmək istəyirdisə, hara gedirdisə, onlar da ora gedirdilər. Çarxlar onlarla birgə qalxırdı, çünki məxluqları hərəkətə gətirən ruh çarxları da hərəkətə gətirirdi*. 21  Məxluqlar irəliləyəndə çarxlar da irəliləyirdi, məxluqlar dayananda çarxlar da dayanırdı. Məxluqlar yerdən qalxanda çarxlar da onlarla birgə qalxırdı, çünki məxluqları hərəkətə gətirən ruh çarxları da hərəkətə gətirirdi. 22  Məxluqların başının üstündə, sanki, fəza var idi. O, büllur* kimi, heyrətamiz şəkildə bərq vururdu.+ 23  Fəzanın altında məxluqların qanadları bir-birinə doğru dik durmuşdu*. Hər məxluqun bədəninin bir tərəfini örtmək üçün iki qanadı, o biri tərəfini örtmək üçün də iki qanadı var idi. 24  Qanadlarının səsini eşidəndə, elə bil, gur-gur axan suların gurultusunu, Qüdrət Sahibinin səsini eşitdim.+ Onlar tərpənəndə çıxan səs böyük bir qoşunun səsinə oxşayırdı. Məxluqlar dayananda qanadlarını endirirdilər. 25  Onların başı üstündəki fəzanın yuxarısından səs gəlirdi. (Məxluqlar dayananda qanadlarını endirirdilər.) 26  Onların başı üstündəki fəzanın yuxarısında taxtı+ xatırladan, göy yaquta bənzəyən bir şey var idi.+ Taxtda insana bənzəyən kimsə oturmuşdu.+ 27  Onun belə bənzər hissəsindən yuxarıda qızılla gümüş qarışığı kimi şölə saçan,+ alov kimi yanan bir şey gördüm. Belindən aşağıda alova bənzər nə isə var idi.+ Onun ətrafında 28  yağışlı gündə buludlar arasından çıxan göy qurşağına+ oxşar parıltı var idi. Ətrafındakı parıltı belə görünürdü. O, sanki, Yehovanın calalı idi.+ Bunu görəndə üzüstə yerə döşəndim. Bu vaxt bir nəfərin səsini eşitdim.

Haşiyələr

Görünür, Hizqiyalın yaşı nəzərdə tutulur.
Mənası: Allah gücləndirir.
Hərfən: əli.
Yaxud ildırım.
Ola bilsin, bunlar düz bucaq altında bir-birinə keçirilmiş eyni diametrli çarxlar idi.
Hərfən: məxluqların ruhu çarxlarda idi.
Hərfən: buz.
Digər variant: məxluqlar qanadlarını bir-birilərinə doğru açıb dik tutmuşdular.