Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Hizqiyal

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Hizqiyala Babildə görüntülər nazil olur (1—3)

  • Yehovanın səmavi arabası (4—28)

 • 2

  • Hizqiyal peyğəmbər seçilir (1—10)

   • Qulaq assalar da, asmasalar da (5)

   • Mərsiyələr yazılmış tumar (9, 10)

 • 3

  • Hizqiyal tumarı yeməlidir (1—15)

  • Hizqiyal gözətçidir (16—27)

   • Laqeydliyə görə məsuliyyət (18—21)

 • 4

  • Mühasirənin əyani təsviri (1—17)

   • 390 gün və 40 gün (4—7)

 • 5

  • Süqutun əyani təsviri (1—17)

   • Peyğəmbərin tükləri üç hissəyə bölünür (1—4)

   • Yerusəlim başqa xalqlardan betərdir (7—9)

   • Üsyankarlar üç yolla tələf olacaq (12)

 • 6

  • İsrail dağlarına qarşı peyğəmbərlik (1—14)

   • İyrənc bütlər alçaldılacaq (4—6)

   • Onda biləcəksiniz ki, Mən Yehovayam (7)

 • 7

  • Ölkənin axırı çatıb (1—27)

   • Görünməmiş müsibət gəlir (5)

   • Pul-para küçələrə töküləcək (19)

   • Məbəd murdarlanacaq (22)

 • 8

  • Ruh Hizqiyalı Yerusəlimə aparır (1—4)

  • Məbəddə görülən iyrənc işlər (5—18)

   • Qadınlar Tammuzu ağlayır (14)

   • Kişilər günəşə səcdə qılır (16)

 • 9

  • Altı cəllad və qələm-davatlı adam (1—11)

   • Hökm müqəddəs məkandan başlayacaq (6)

 • 10

  • Çarxların arasından götürülmüş od (1—8)

  • Kərrublarla çarxların təsviri (9—17)

  • Yehovanın calalı məbəddən aralanır (18—22)

 • 11

  • Şər işlər görən əmirlərə hökm (1—13)

   • Şəhər qazanla müqayisə edilir (3—12)

  • Bərpa barədə vəd (14—21)

   • Yeni ruh veriləcək (19)

  • Allahın calalı Yerusəlimi tərk edir (22, 23)

  • Hizqiyal Kəldana qaytarılır (24, 25)

 • 12

  • Sürgün haqda peyğəmbərlik (1—20)

   • Sürgün üçün boğça yığılacaq (1—7)

   • Başçı qaranlıqda sürgünə gedəcək (8—16)

   • Təşvişlə çörəyi ye (17—20)

  • Dillərdə gəzən məsəl yox olacaq (21—28)

   • Sözlərim təxirə düşməyəcək (28)

 • 13

  • Yalançı peyğəmbərlərə qarşı hökm (1—16)

   •  Malalı divarlar uçacaq (10—12)

  • Yalançı peyğəmbər qızlara qarşı hökm (17—23)

 • 14

  • Bütpərəstlərin mühakiməsi (1—11)

  • Yerusəlimin hökmü qaçılmazdır (12—23)

   • Nuh, Dənyal və Əyyub (14, 20)

 • 15

  • Yerusəlim yararsız meynədir (1—8)

 • 16

  • Allahın Yerusəlimə məhəbbəti (1—63)

   • Atılmış uşaq; Allah onu tapır (1—7)

   • Onunla izdivac bağlayır (8—14)

   • O, xəyanətkar çıxır (15—34)

   • Zinaya görə cəza alır (35—43)

   • Səməriyyə ilə Səduma bənzəyir (44—58)

   • Allah əhdini unutmur (59—63)

 • 17

  • İki qartal və meynə haqda tapmaca (1—21)

  • Zoğ sidr ağacına çevriləcək (22—24)

 • 18

  • Hər kəs öz günahına görə məsuliyyət daşıyır (1—32)

   • Günah edən kəs öləcək (4)

   • Oğul atanın günahını daşımır (19, 20)

   • Pis adamın ölümü Allaha xoş deyil (23)

   • Pis əməldən dönən yaşayacaq (27, 28)

 • 19

  • Rəhbərlər üçün mərsiyə (1—14)

 • 20

  • İsrailin asiliyi (1—32)

  • İsrail qayıdacaq (33—44)

  • Cənuba qarşı peyğəmbərlik (45—49)

 • 21

  • Allah qılıncını sıyırır (1—17)

  • Babil Yerusəlimə hücum edəcək (18—24)

  • İsrailin rəhbəri cəzasını alacaq (25—27)

   • «Tacı başından götür» (26)

   • Qanuni sahibi gələnədək (27)

  • Əmunilərə qarşı qılınc (28—32)

 • 22

  • Qanlar axıdan Yerusəlim (1—16)

  • İsrail zibil kimidir (17—22)

  • Camaata və başçılara qarşı ittiham (23—31)

 •  23

  • İki xəyanətkar bacı (1—49)

   • Öhla və Aşşur (5—10)

   • Öhlüba, Babil və Misir (11—35)

   • İki bacının cəzası (36—49)

 • 24

  • Pas atmış qazan (1—14)

  • Hizqiyalın arvadının ölümü əlamətdir (15—27)

 • 25

  • Əmuna qarşı peyğəmbərlik (1—7)

  • Muaba qarşı peyğəmbərlik (8—11)

  • Əduma qarşı peyğəmbərlik (12—14)

  • Filiştə qarşı peyğəmbərlik (15—17)

 • 26

  • Sura qarşı peyğəmbərlik (1—21)

   • Torlar sərilən yer (5, 14)

   • Daşlar, torpaq suya atılacaq (12)

 • 27

  • Surun batmış gəmiləri üçün mərsiyə (1—36)

 • 28

  • Sur hökmdarına qarşı peyğəmbərlik (1—10)

   • «Mən allaham» (2, 9)

  • Sur hökmdarı üçün ağı (11—19)

   • Sən Ədəndə idin (13)

   • «Qoruyucu kərrub idin» (14)

   • Pisliyə qədəm qoydun (15)

  • Sidona qarşı peyğəmbərlik (20—24)

  • İsrail bərpa ediləcək (25, 26)

 • 29

  • Firona qarşı peyğəmbərlik (1—16)

  • Misir Babilə mükafatdır (17—21)

 • 30

  • Misirə qarşı peyğəmbərlik (1—19)

   • Navuxodonosorun hücumu (10)

  • Fironun qüvvəsi sarsılır (20—26)

 • 31

  • Misirin süqutu; boy-buxunlu sidr (1—18)

 • 32

  • Firon və Misirdən ötrü ağı (1—16)

  • Misirin sünnətsizlərlə dəfni (17—32)

 • 33

  • Gözətçinin vəzifəsi (1—20)

  • Yerusəlimin dağılması xəbəri (21, 22)

  • Xarabalıqların sakinlərinə xəbər (23—29)

  • Camaat xəbərə hay vermir (30—33)

   • «Sevgi nəğməsi oxuyan» (32)

   • Aralarında peyğəmbər olub (33)

 • 34

  • «Çobanlara» qarşı peyğəmbərlik (1—10)

  • Yehova qoyunlarını bəsləyir (11—31)

   • Qulum Davud onları otaracaq (23)

   • Sülh əhdi (25)

 • 35

  • Sair dağlarına qarşı peyğəmbərlik (1—15)

 • 36

  • İsrail dağları barədə peyğəmbərlik (1—15)

  • İsrailin bərpası (16—38)

   • «Ulu adımın müqəddəsliyini göstərəcəyəm» (23)

   • Ölkə Ədən bağı kimi olacaq 35)

 • 37

  • Quru sümüklərlə dolu düzənlik (1—14)

  • İki çubuq birləşəcək (15—28)

   • Bir hökmdar, bir xalq (22)

   • Əbədi sülh əhdi (26)

 • 38

  • Yəcucun İsrailə hücumu (1—16)

  • Yehovanın Yəcuca qarşı qəzəbi (17—23)

   • «Biləcəklər ki, Mən Yehovayam» (23)

 •  39

  • Yəcucla ordusunun məhvi (1—10)

  • Həmun-Yəcuc dərəsində dəfn (11—20)

  • İsrailin bərpası (21—29)

   • Allah İsrail üzərinə ruhunu tökəcək (29)

 • 40

  • Ruh Hizqiyalı İsrailə aparır (1, 2)

  • Hizqiyal məbədi görür (3, 4)

  • Həyətlər və darvazalar (5—47)

   • Şərqə baxan darvaza (6—16)

   • Bayır həyəti; digər darvazalar (17—26)

   • İçəri həyət və darvazalar (27—37)

   • Məbəd xidməti üçün otaqlar 38—46)

   • Qurbangah (47)

  • Məbəd eyvanı (48, 49)

 • 41

  • Xarici müqəddəs məkan (1—4)

  • Divar və yan otaqlar (5—11)

  • Qərb tərəfdəki bina (12)

  • Binalar ölçülür (13—15a)

  • Müqəddəs məkanın içərisi (15b—26)

 • 42

  • Yemək otaqları (1—14)

  • Məbəd dörd tərəfdən ölçülür (15—20)

 • 43

  • Məbəd Yehovanın calalı ilə dolur (1—12)

  • Qurbangah (13—27)

 • 44

  • Şərq darvazası bağlı qalacaq (1—3)

  • Yadellilərlə bağlı göstərişlər (4—9)

  • Lavililərlə kahinlərə göstərişlər (10—31)

 • 45

  • Müqəddəs pay və şəhər (1—6)

  • Sərdara ayrılmış sahə (7, 8)

  • Rəhbərlər dürüst olmalı 9—12)

  • Gətirilən bəxşişlər və sərdar (13—25)

 • 46

  • Qurbanlar (1—15)

  • Sərdarın qoyduğu miras (16—18)

  • Ət bişirmək üçün yerlər (19—24)

 • 47

  • Məbəddən axan çay (1—12)

   • Su get-gedə dərinləşir (2—5)

   • Ölü dənizin suları şəfa tapır (8—10)

   • Bataqlıq yerlər şəfa tapmır (11)

   • Qida və şəfa üçün ağaclar (12)

  • Ölkənin sərhədləri (13—23)

 • 48

  • Ölkə bölüşdürülür (1—29)

  • Şəhərin 12 darvazası (30—35)

   • «Yehova oradadır» adlanan şəhər (35)