Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Həvarilərin işləri

Fəsillər

Mündəricat

 • 1

  • Teofilə müraciət (1—5)

  • Yerin ucqarlarına qədər şahidlik (6—8)

  • İsa göyə qalxır (9—11)

  • Şagirdlər bir yerə yığışırlar (12—14)

  • Məttiya Yəhudanı əvəz edir (15—26)

 • 2

  • Əllinci gün bayramında (1—13)

  • Butrusun nitqi (14—36)

  • Camaat Butrusun sözlərinə hay verir (37—41)

   • 3000 adam vəftiz olunur (41)

  • Şagirdlərin arasındakı birlik (42—47)

 • 3

  • Butrus topal dilənçini sağaldır (1—10)

  • Butrusun Süleyman sütunlarında söylədiyi nitqi (11—26)

   • «Hər şeyin bərpa ediləcəyi vaxt» (21)

   • Musa kimi bir peyğəmbər (22)

 • 4

  • Butrusla Yəhyanı sorğu-suala çəkirlər (1—4)

   • İman gətirənlərin sayı 5000 adama çatır (4)

  • Sinedrion qarşısında (5—22)

   • «Biz danışmaya bilmərik» (20)

  • Cəsarət haqda dua (23—31)

  • Şagirdlər varyoxlarını birbirilə bölüşürlər (32—37)

 • 5

  • Hənənya və Səfirə (1—11)

  • Həvarilərin göstərdiyi möcüzələr (12—16)

  • Həbs və azadlıq (17—21a)

  •  Yenidən Sinedrion qarşısında (21b—32)

   • «Biz insanlara yox, hökmdarımız Allaha itaət etməliyik» (29)

  • Qəmlailin məsləhəti (33—40)

  • Ev-ev təbliğ (41, 42)

 • 6

  • Xidmət üçün yeddi kişi seçilir (1—7)

  • Stefan ittiham edilir (8—15)

 • 7

  • Stefanın nitqi (1—53)

   • Əcdadların dövrü (2—16)

   • Musa xalqa başçılıq edir; İsrail bütpərəstlik edir (17—43)

   • Allah insan əlilə tikilmiş evlərdə yaşamır (44—50)

  • Stefan daşqalaq edilir (54—60)

 • 8

  • Təqibçi Şaul (1—3)

  • Filipin Səməriyyədəki xidməti (4—13)

  • Butrus və Yəhya Səməriyyəyə yollanır (14—17)

  • Şimon müqəddəs ruhu pulla almaq istəyir (18—25)

  • Həbəşistanlı məmur (26—40)

 • 9

  • Şaul Dəməşqə gedərkən (1—9)

  • Hənənya Şaulun yanına göndərilir (10—19a)

  • Şaul Dəməşqdə təbliğ edir (19b—25)

  • Şaul Yerusəlimə gəlir (26—31)

  • Butrus Eneyi sağaldır (32—35)

  • Xeyirxah Dorka dirildilir (36—43)

 • 10

  • Korniliyə verilən vəhy (1—8)

  • Butrusun gördüyü görüntü (9—16)

  • Butrus Korniligilə gəlir (17—33)

  • Butrus başqa xalqlara müjdəni təbliğ edir (34—43)

   • «Allah ayrı-seçkilik etməyən Allahdır» (34, 35)

  • Başqa xalqlardan olanlar müqəddəs ruh alıb vəftiz olunur (44—48)

 • 11

  • Butrus həvarilərə iman gətirənlər haqda danışır (1—18)

  • Barnəba ilə Şaul Suriya Antakyasında (19—26)

   • Şagirdlər ilk dəfə məsihi adlanırlar (26)

  • Ağab qıtlıq olacağını xəbər verir (27—30)

 • 12

  • Yaqubu öldürürlər; Butrus həbs edilir (1—5)

  • Butrus möcüzəvi surətdə azad edilir (6—19)

  • Mələk Hirodu vurur (20—25)

 • 13

  • Barnəba və Şaulu xidmət etməyə yollayırlar (1—3)

  • Kiprdə xidmət (4—12)

  • Bulusun Pisidiya Antakyasındakı nitqi (13—41)

  • Həvarilərə digər xalqlara üz tutmaq buyurulur (42—52)

 • 14

  • Konyada artım və təqib (1—7)

  • Listra sakinləri həvariləri allah adlandırır (8—18)

  • Bulus daşlanır, amma sağ qalır (19, 20)

  • Yığıncaqlar imanda möhkəmlənir (21—23)

  • Suriya Antakyasına qayıdış (24—28)

 • 15

  • Antakyada sünnət məsələsi ilə bağlı mübahisə (1, 2)

  • Bu məsələyə Yerusəlimdə baxılır (3—5)

  • Ağsaqqallarla həvarilər bir yerə yığışırlar (6—21)

  • Rəhbərlik şurasının məktubu (22—29)

  • Bu məktub yığıncaqları ruhlandırır (30—35)

  • Bulusla Barnəbanın yolları ayrılır (36—41)

 • 16

  • Bulus Timutini seçir (1—5)

  • Bulusun röyada gördüyü makedoniyalı kişi (6—10)

  • Filippi şəhərində iman gətirən Lidiya (11—15)

  • Bulusla Silanı həbs edirlər (16—24)

  • Dustaqxana gözətçisi ilə ailəsi vəftiz olunur (25—34)

  • Bulus tələb edir ki, ondan rəsmən üzr istəsinlər (35—40)

 • 17

 • 18

  • Bulusun Korinfdə xidməti (1—17)

  • Suriya Antakyasına qayıdış (18—22)

  • Bulus Qalatiya və Frigiyaya yollanır (23)

  • Bəlağətli Apollosa kömək göstərilir (24—28)

 • 19

  • Bulus Efesdə; bəziləri İsanın adı ilə vəftiz olunur (1—7)

  • Bulusun təlimləri və fəaliyyəti (8—10)

  • Cinlərin təsirinə rəğmən Allahın sözü yayılır (11—20)

  • Efesdə qiyam (21—41)

 • 20

  • Bulus Makedoniya və Yunanıstanda (1—6)

  • Troasda dirilmə (7—12)

  • Troasdan Miletə (13—16)

  •  Bulus Efesli ağsaqqallarla görüşür (17—38)

   • Ev-ev təbliğ (20)

   • «Vermək almaqdan daha çox xoşbəxtlik gətirir» (35)

 • 21

  • Yerusəlimə gedərkən (1—14)

  • Yerusəlimdə (15—19)

  • Bulus ağsaqqalların məsləhətinə əməl edir (20—26)

  • Məbəddə qiyam; Bulus həbs edilir (27—36)

  • Bulus camaata müraciət edir (37—40)

 • 22

  • Bulus camaatın qarşısında özünü müdafiə edir (1—21)

  • Bulus Roma vətəndaşı olmasından istifadə edir (22—29)

  • Sinedrion yığışır (30)

 • 23

  • Bulus Sinedrion qarşısında danışır (1—10)

  • Ağa Bulusa qüvvət verir (11)

  • Düşmənlər Bulusun qəsdinə dururlar (12—22)

  • Bulusu Qeysəriyyəyə yollayırlar (23—35)

 • 24

  • Bulusa qarşı ittihamlar (1—9)

  • Bulus özünü Feliksin qarşısında müdafiə edir (10—21)

  • Bulusun məsələsi iki illik təxirə salınır (22—27)

 • 25

  • Bulus Porsi Festin qarşısında (1—12)

   • «Mən Sezarın məhkəməsini tələb edirəm!» (11)

  • Fest padşah Aqrippa ilə məsləhətləşir (13—22)

  • Bulus Aqrippanın qarşısında (23—27)

 • 26

  • Bulus özünü Aqrippanın qarşısında müdafiə edir (1—11)

  • Bulus imana necə gəldiyini danışır (12—23)

  • Festlə Aqrippanın cavabı (24—32)

 • 27

  • Bulus Romaya yollanır (1—12)

  • Dənizdə güclü fırtına (13—38)

  • Gəmi qəzaya uğrayır (39—44)

 • 28

  • Malta adasında (1—6)

  • Publinin atası şəfa tapır (7—10)

  • Romaya gedərkən (11—16)

  • Bulus Roma yəhudilərilə danışır (17—29)

  • Bulus iki il ərzində cəsarətlə təbliğ edir (30, 31)