Kontentə keç

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Dili seçin Azərbaycan

Zəbur 96:1—13

MÜNDƏRİCAT

  • Yehovanın şəninə yeni nəğmə oxuyun

    • Yehova hədsiz tərifə layiqdir (4)

    • Xalqların allahları heçdir (5)

    • Müqəddəs libaslarda səcdə qılın (9)

96  Yehovanın şəninə yeni nəğmə oxuyun. Yehovanın şəninə nəğmə oxu, ey dünya!   Yehovanın şəninə nəğmə deyin, adını tərənnüm edin, Verdiyi qurtuluşu günbəgün müjdələyin.   Xalqlara şan-şöhrətini,Bütün ellərə xariqələrini bəyan edin.   Yehova böyükdür, hədsiz tərifə layiqdir, Bütün allahlardan zəhmlidir.   Axı xalqların allahları heçdir,Yehova isə göylərin yaradanıdır.   Əzəmət və calal hüzurunda,Qüdrət və gözəllik müqəddəs məkanındadır.   Ey xalqların tayfaları, Yehovaya şərəf verin!Əzəmətinə, gücünə görə Yehovaya şərəf verin!   Yehovaya adına layiq şərəf verin!Bəxşiş gətirib Onun həyətlərinə gəlin.   Müqəddəs libaslarda* Yehovaya səcdə qılın,Onun önündə tir-tir əs, ey dünya! 10  Xalqlara car çəkin: «Yehova padşah oldu! Yer möhkəm qurulub, əsla sarsılmaz, O, xalqları insafla mühakimə edəcək». 11  Qoy göylər sevinsin, yer üzü şadlansın,Dəniz və dənizdə nə varsa, gurlasın. 12  Çöl-biyaban, orada nə varsa, cuşa gəlsin, Meşədəki ağaclar da sevinc harayı salsın 13  Yehovanın önündə, çünki O gəlir,Dünyanı mühakimə etməyə gəlir. O, dünyanı ədalətlə,Xalqları Öz sədaqətilə mühakimə edəcək.

Haşiyələr

Digər variant: müqəddəsliyinin ehtişamına görə.