Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 82:1—8

MÜNDƏRİCAT

  • İnsafla hökm çıxarmağa çağırış

    • Allah ilahlar arasında mühakimə aparır (1)

    • Məzlumu müdafiə edin (3)

    • Siz ilahlarsınız (6)

Asəfin məzmuru.+ 82  Allah ilahi məclisdə yerini tutur.+O, ilahlar arasında mühakimə aparır:+   «Nə vaxtadək insafsızlıqla mühakimə edəcəksiniz?+Pislərin tərəfini tutacaqsınız?+ (Selah)   Siz məzlumu, yetimi müdafiə edin,+ Fağır-füqəraya ədalət göstərin.+   Məzlumu, kasıbı xilas edin,Onları şər adamın əlindən qurtarın».   Onlar isə bilmirlər, dərk etmirlər,+Zülmət içində gəzirlər.Yerin təməlləri lərzəyə gəlir.+   «Demişəm: “Siz ilahlarsınız*,+Hamınız Haqq-Taalanın oğullarısınız*.   Heyhat, hamı kimi siz də öləcəksiniz,+Başqa başçılar kimi yıxılacaqsınız!”»+   Qalx, ey Allah, dünyaya hökm kəs,+Çünki bütün xalqlar Sənin mülkündür!

Haşiyələr

Yaxud allah kimisiniz.