Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Zəbur 68:1—35

MÜNDƏRİCAT

 • «Qoy Allahın düşmənləri pərən-pərən olsun»

  • Yetimlərin atası (5)

  • Allah kimsəsizlərə yurd-yuva verir (6)

  • Qadınlar müjdəni bəyan edirlər (11)

  • İnsan timsalında hədiyyələr (18)

  • Yehova hər gün yükümüzü daşıyır (19)

Dirijora. Davudun məzmuru. 68  Qoy Allah ayağa qalxsın, düşmənləri pərən-pərən olsun,Ona nifrət edənlər qaçsın önündən.+   Duman necə dağılırsa, onları elə dağıt.Mum odda necə əriyirsə,Pislər də Allahın önündən eləcə yox olsun.+   Salehlər isə sevinsin,+Allahın önündə şənlənsin,Sevincdən cuşa gəlsinlər.   Allahın şəninə nəğmə deyin,+ adını nəğmələrdə vəsf edin, Səhraları aşıb keçənin* şəninə nəğmə deyin, Onun adı Yahdır*!+ Sevinin Onun önündə!   Allah müqəddəs məskənindədir,+O, yetimlərə ata, dul qadınlara arxadır.+   Allah kimsəsizlərə yurd verir, yuva verir,+Dustaqları azad edir, onları firavanlığa çıxarır,+ Dikbaşlar isə qarsımış torpaqda yaşayacaq.+   Pərvərdigara, Sən xalqını apararkən,+Səhrada önlərində gedərkən (Selah)   Qarşında yer titrədi,+Göylər yağış olub töküldü.Sina dağı Allahın, İsrailin Allahının önündə əsdi.+   Gur yağışlar yağdırdın, Xudaya,Taqətdən düşmüş xalqına yeni güc verdin. 10  Onlar düşərgəndə yaşadı,+Ey Allah, məzlumlara ruzi verdin kəramətinlə. 11  Buyruq Yehovadan gəlir;Müjdəni bəyan edən qadınlar böyük ordudur.+ 12  Qoşunların padşahları qaçırlar, qaçırlar!+ Evdə oturmuş qadınsa qənimətdən pay alır.+ 13  Ordugahın tonqalları arasında* uzansanız da,Göyərçin qanadlarınız olacaq, üstü gümüşdən,Lələkləri xalis qızıldan. 14  Səlmuna qar yağdı,Qadiri-Mütləq onun padşahlarını yer üzünə pərən-pərən salanda.+ 15  Başan+ dağı Allahın dağıdır*,Başan dağı zirvəli dağdır. 16  Ey zirvəli uca dağlar,Niyə Allahın Özünə məskən seçdiyi dağa+ həsədlə baxırsınız? Bəli! Yehova orada əbədiyyən qalacaq.+ 17  Allahın cəng arabaları çoxdur, minlərcə, on minlərcədir.+ Yehova Sina dağından müqəddəs məkanına gəldi.+ 18  Sən göyə qalxdın,+Özünlə əsirlər apardın,İnsan timsalında hədiyyələr götürdün,+ hətta inadkarları+Ki, onların arasında olasan, ey Yah, ey Allah. 19  Hər gün yükümüzü daşıyan Yehovaya,+Bizə qurtuluş verən Allaha şükürlər olsun. (Selah) 20  Allah bizim üçün qurtuluş Allahıdır,+Ölümdən qurtuluş Külli-İxtiyar Yehovanın əlindədir.+ 21  Xudavənd düşmənlərin başını,Günahından əl çəkməyənlərin təpəsini əzəcək.+ 22  Yehova dedi: «Onları Başandan qaytaracağam,+Dənizin dibindən çəkib çıxaracağam ki, 23  Ayağınız qanda yuyunsun,+İtləriniz düşmən qanını yalasın». 24  Ey Allah, onlar Sənin zəfər yürüşünü görürlər,Allahımın, Padşahımın müqəddəs məkana zəfər yürüşünü.+ 25  Öndə məzmur oxuyanlar, arxada telli alətlərdə çalanlar,+Ortada dəfçalan qızlar gedir.+ 26  Ey həyatını İsrailin çeşməsindən alanlar,+Böyük məclislərdə Yehova Allahı mədh edin. 27  Onları kiçik Binyaminin+ qəbiləsi ram edər,Səs-küylü izdihamla Yəhuda bəyləri,Zəbulun bəyləri, Niftalı bəyləri. 28  Allahın fərman verib, sənə qüvvət gəlsin. Gücünü göstər, Pərvərdigara, indiyədək uğrumuzda göstərdiyin kimi.+ 29  Yerusəlimdəki məbədinə+ görəPadşahlar Sənə bəxşiş gətirəcək.+ 30  Qamışlıqdakı vəhşi heyvanları,Öküz sürülərini+ və danalarını əhliləşdir,Ta ki xalqlar gümüş gətirib* boyun əysin. Vuruşqan xalqları isə O pərən-pərən salır. 31  Misirdən tunc gətirəcəklər*,+Kuş ölkəsi Allaha bəxşiş gətirməyə tələsəcək. 32  Ey dünya səltənətləri, Allahı nəğmələrdə tərənnüm edin,+Nəğmələrdə vəsf edin Yehovanı, (Selah) 33  Əzəli göylər göyünə süvar olanı.+ Eşidin! Onun səsi, Onun gur səsi guruldayır. 34  Allahın qüdrətini tanıyın,+ Onun əzəməti İsrailin üzərindədir,Qüdrəti asimandadır. 35  Müqəddəs məkanından çıxan Allah zəhmlidir,+ O, İsrailin Allahıdır,Xalqına güc, qüvvət verir.+ Allaha alqış olsun!

Haşiyələr

Digər variant: buludlara süvar olanın.
Yehova adının qısa forması.
Digər variant: qoyun ağılında.
Yaxud əzəmətli dağdır.
Digər variant: gümüşü tapdalayıb.
Digər variant: Misirdən elçilər gələcək.