Kontentə keç

İkinci dərəcəli menyu

Mündəricatı göstər

Yehovanın Şahidləri

Azərbaycan

Onlayn Müqəddəs Kitab | MÜQƏDDƏS KİTAB (TÖVRAT, ZƏBUR, İNCİL)

Yuşə 24:1—33

MÜNDƏRİCAT

  • Yuşə İsrailin tarixini nəql edir (1—13)

  • Yehovaya qulluq etməyə çağırış (14—24)

    • «Mən isə ailəmlə birlikdə Yehovaya ibadət edəcəyəm» (15)

  • Yuşə İsraillə əhd kəsir (25—28)

  • Yuşə vəfat edir, dəfn olunur (29—31)

  • Yusifin sümükləri Sihamda dəfn edilir (32)

  • Əlyazar vəfat edir, dəfn olunur (33)

24  Yuşə bütün İsrail qəbilələrini Sihama topladı və İsrail ağsaqqallarını, başçılarını, hakimlərini, məmurlarını çağırdı.+ Onlar gəlib Allahın hüzurunda durdular.  Yuşə xalqa xitab etdi: «İsrailin Allahı Yehova belə deyir: “Qədim zamanlarda əcdadlarınız,+ İbrahimin və Nahurun atası Tarix çayın* o tayında yaşayıb başqa allahlara sitayiş edirdilər.+  Əcdadınız İbrahimi+ çayın o tayından götürüb Kənan diyarını başdan-başa dolaşdırdım, övladlarını artırdım.+ Ona İshaqı bəxş elədim.+  İshaqa isə Yaqubla Eysi verdim.+ Sonralar Eysə Sair dağını mülk olaraq bağışladım.+ Yaqubla oğulları Misirə getdi.+  Sonra Musa ilə Harunu göndərdim,+ Misirin başına bəlalar gətirdim,+ sizi oradan çıxartdım.  Atalarınızı Misirdən çıxartdım,+ onlar gəlib dənizə çatdılar. Misirlilər cəng arabaları ilə, süvarilərlə onları Qırmızı dənizə qədər təqib etdilər.+  O zaman onlar Məndən, Yehovadan imdad dilədilər.+ Mən onlarla misirlilər arasında zülmətdən sədd çəkdim, misirliləri dənizin suları ilə örtdüm.+ Misirdə etdiyim işləri öz gözlərinizlə gördünüz.+ Uzun illər səhrada yaşadınız.+  Mən sizi İordanın o tayında* yaşayan amorilərin torpağına gətirdim, onlar sizinlə döyüşə çıxdılar.+ Ancaq onları sizə təslim etdim ki, torpaqları sizin olsun. Onları sizin qarşınızdan yox etdim.+  Muab padşahı Səfur oğlu Balaq İsraillə döyüşdü. O, sizi lənətləmək üçün Baur oğlu Bələmi çağırtdırdı.+ 10  Amma Mən Bələmi eşitmək istəmədim.+ Onu məcbur elədim ki, sizə dönə-dönə xeyir-dua versin.+ Beləcə, sizi onun əlindən qurtardım.+ 11  Sonra İordan çayını keçib Ərihaya gəldiniz.+ Əriha başçıları*, amorilər, fərizilər, kənanilər, hetlər, girqaşilər, hivilər və yəbusilər sizinlə vuruşdular. Mən onları sizə təslim etdim.+ 12  Siz hələ ora çatmamış onları məyusluğa qərq etdim*, siz qılınc, yay çəkmədən onlar amorilərin iki padşahı kimi, önünüzdən qaçdılar.+ 13  Beləcə, zəhmətini çəkmədiyiniz torpaqları, inşa etmədiyiniz şəhərləri sizə verdim,+ orada məskunlaşdınız. İndi salmadığınız üzümlüklərin, zeytunluqların bəhrəsini yeyirsiniz”.+ 14  Beləliklə, Yehovadan qorxun, Ona sidqi-ürəkdən, sədaqətlə qulluq edin.+ Ata-babalarınızın çayın o tayında və Misirdə sitayiş etdiyi allahları atın,+ Yehovaya ibadət edin. 15  Əgər Yehovaya ibadət etmək sizə xoş deyilsə, bu gün kimə ibadət edəcəyinizə qərar verin:+ istəyirsiniz ata-babalarınızın çayın o tayında sitayiş etdiyi allahlara qulluq edin,+ istəyirsiniz torpağında yaşadığınız amorilərin allahlarına.+ Mən isə ailəmlə birlikdə Yehovaya ibadət edəcəyəm». 16  Xalq dedi: «Yehovanı atıb başqa allahlara qulluq etmək qoy bizdən iraq olsun! 17  Axı bizi və atalarımızı Misir torpağından çıxarıb köləlik evindən qurtaran,+ gözümüzün qabağında böyük möcüzələr göstərən,+ bizi bütün yol boyu qoruyan, torpağından keçdiyimiz xalqlardan hifz edən Allahımız Yehova olub!+ 18  Yehova bu məmləkətdə yaşayan bütün xalqları, habelə amoriləri qarşımızdan qovdu. Buna görə biz də Yehovaya ibadət edəcəyik, çünki bizim Allahımız Odur». 19  Yuşə xalqa dedi: «Siz Yehovaya qulluq edə bilməyəcəksiniz, çünki O, müqəddəs Allahdır,+ tam sədaqət tələb edən Allahdır.+ O, sizin asiliyinizi və günahlarınızı bağışlamayacaq.+ 20  Əgər Yehovanı atıb yad allahlara qulluq etsəniz, O, sizə qarşı qalxacaq. Sizə yaxşılıq edən Allah sizi qıracaq».+ 21  Xalq Yuşəyə söylədi: «Xeyr, biz Yehovaya qulluq edəcəyik!»+ 22  Onda Yuşə dedi: «Yehovaya qulluq etməyi siz öz xoşunuzla seçdiniz,+ buna özünüz şahidsiniz». «Şahidik!» — deyə onlar cavab verdilər. 23  «Elə isə indi aranızda olan yad allahları atın, İsrailin Allahı Yehovaya ürəkdən bağlanın». 24  Xalq Yuşəyə dedi: «Biz Allahımız Yehovaya qulluq edəcəyik, Onun sözünə itaət edəcəyik!» 25  Beləcə, Yuşə həmin gün Sihamda xalqla əhd kəsdi, onlara qayda və hökmlər verdi. 26  Sonra Yuşə bu sözləri Allahın Qanun kitabına+ yazdı və iri bir daş+ götürüb Yehovanın müqəddəs məkanının yanındakı nəhəng ağacın altına qoydu. 27  Yuşə xalqa dedi: «Baxın, bu daş bizə qarşı şahidlik edəcək,+ çünki Yehovanın bizə dediyi bütün sözləri eşitdi. Əgər Allahınızı dansanız, bu daş sizin əleyhinizə şahid olacaq». 28  Bundan sonra Yuşə xalqı yola saldı, hər kəs irs aldığı torpağa getdi.+ 29  Bütün bunlardan sonra Yehovanın qulu Nun oğlu Yuşə yüz on yaşında vəfat etdi.+ 30  Onu irs aldığı torpaqda, Əfraim dağlıq bölgəsindəki Timnat-Sərada,+ Caaş dağından şimalda dəfn etdilər. 31  İsrail xalqı Yuşənin, habelə ondan sonra qalan və Yehovanın İsrail üçün etdiyi işlərdən xəbəri olan ağsaqqalların vaxtında Yehovaya qulluq etdi.+ 32  İsraillilər Misirdən çıxarkən Yusifin sümüklərini+ özləri ilə götürmüşdülər. Onun sümüklərini Sihamda dəfn etdilər. Bu sahəni Yaqub Sihamın atası Hamurun oğullarından yüz qesitaha*+ almışdı.+ Ora Yusif oğullarının irsi oldu.+ 33  Harunun oğlu Əlyazar da vəfat etdi.+ Onu Əfraim dağlıq bölgəsində, oğlu Fənhasa+ verilmiş Fənhas təpəsində dəfn etdilər.

Haşiyələr

Fərat çayı.
Yəni şərq tərəfində.
Digər variant: Ərihanın torpaq sahibləri.
Digər variant: təlaşa, vahiməyə saldım.
Dəyəri məlum olmayan pul vahidi.